EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

   

Nou! Facultatea de Chimie din cadrul Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi vă propune o nouă specializare de licenţă: CHIMIE MEDICALĂ.

Acest nou program de studiu are ca scop dezvoltarea de competenţe profesionale care să ofere absolvenților şanse şi oportunități reale de angajare în laboratoarele de analiză medicale, în ţară şi străinătate
Competenţele specifice:
-    Operarea cu noţiuni de structură şi reactivitate a compușilor chimici, biochimici şi farmaceutici.
-    Operarea cu noţiuni privind relaţia de legătură între structura şi activitatea chimică şi biologică a compușilor chimici, biochimici şi farmaceutici.
-    Determinarea compoziției, structurii şi proprietăţilor fizico-chimice a unor compuși chimici, biochimici şi farmaceutici.
-    Efectuarea analizelor şi asigurarea controlului calităţii prin metode şi tehnici specifice analizelor clinice şi medicale cu respectarea normelor de buna practica in laboratoarele analitice, a procedurilor, instrucțiunilor şi specificațiilor de calitate in vigoare.
-    Efectuarea în manieră autonomă a analizelor şi preparatelor biologice, biochimice şi microbiologice şi interpretarea rezultatelor.
-    Abordarea interdisciplinară a unor teme din domeniile chimiei şi biochimiei.
-    Urmărirea, adaptarea şi controlul proceselor chimice şi fizico-chimice în laboratoarele de analize clinice şi medicale.
-    Aplicarea tehnologiilor chimice si biochimice în diverse domenii, cu respectarea normelor de securitate şi sănătate în muncă şi protecție a mediului.
Chimia medicala este un domeniu interdisciplinar care se găseşte la intersecția chimiei cu farmacologia, biologia şi medicina, prioritară, în special, atunci când vorbim despre proiectarea, sinteza si analiza chimică a diverșilor agenți farmaceutici sau de molecule bioactive, medicamente.

Facultatea de Chimie a fost clasificat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi Asociaţia Universităţilor Europene ca Facultate de CATEGORIA A.

Bine aţi venit!

Ştiinţă fundamentală a naturii, chimia studiază proprietăţile chimice ale substanţelor naturale şi transformarea acestora în alte substanţe cu proprietăţi noi, în acord cu scopul urmărit.

Nu există produs finit de uz industrial, farmaceutic, alimentar sau casnic în care să nu se fi investit chimie.

Plecând de la aceste realităţi obiective, misiunea Facultăţii de Chimie este de a asigura o pregătire fundamentală studenţilor pentru înţelegerea fenomenelor chimice şi a legilor ce guvernează aceste fenomene.

Informaţii de contact


Legături externe