EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Acte necesare

Ultima actualizare: 11 iul 2019, 15:07:28 (de către Gabriela Pavelescu).

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITEREA

ÎN ANUL I DE LICENŢĂ

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

-Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la o altă facultate / universitate, va depune copii  după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;

-Cartea de identitate, în copie xerox, însoţită de original (pentru confruntare);

-Certificatul de naştere, în copie xerox, însoţit de original (pentru confruntare);

-Certificatul de căsătorie, în copie xerox, însoţit de original (pentru confruntare), numai pentru candidatele căsătorite;

-Două fotografii color, tip carte de identitate;

-Adeverinţa medicală tip, eliberată  în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea);

-Fişa tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii;

-Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2019 vor adăuga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă;

 -Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricolă din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea, vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă; 

-Candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE care au obţinut diploma de bacalaureat şi/sau diploma de licenţă în străinătate, vor depune două dosare: unul pentru înscriere şi unul pentru echivalarea studiilor. Vezi aici http://www.chem.uaic.ro/ro/admitere/acte-echivalare-studii.html

Se achită o singură taxă de înscriere, de 150 lei, indiferent de numărul opţiunilor de admitere, la orice filială B.R.D. din ţară, conform precizărilor de mai jos: 

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de admitere: 28

-Facultatea de Chimie, cod facultate: 1211

-Forma de învăţământ: licenţă zi, cod 01

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

Taxa de înscriere nu se restituie!

 
Prima pagină > ADMITERE 2019 > Acte necesare ... |