EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Acte inscriere admitere licenta

Ultima actualizare: 09 mar 2017, 13:03:00 (de către Angela Vatr?).

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITERE

 ÎN ANUL I LICENŢĂ

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

 •  Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la o altă facultate / universitate, va depune copii  după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere în original şi copie xerox;
 • Certificatul de căsătorie, în original şi copie xerox, numai pentru candidatele căsătorite;
 • Două fotografii color, tip Buletin de identitate;
 • Adeverinta medicală tip, eliberată  în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea);
 • Fişa tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii;
 • Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2017 vor adauga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă;
 • Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricolă din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea, vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă;
 • Dosar plic;
 • Taxa de înscriere  de 75 lei se achită la comisie, în sala de înscrieri (Amfiteatrul "Petru Bogdan") sau la orice filială BRD din ţară.

Precizări suplimentare privind achitarea taxei de înscriere la BRD:

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de admitere: 28

-Facultatea de Chimie, cod facultate: 1211

-Forma de învăţământ: licenţă zi, cod 01

 Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

Taxa de înscriere nu se restituie!

 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > Acte inscriere admitere licent... |