EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Acte inscriere admitere master

Ultima actualizare: 09 mar 2017, 13:03:00 (de către Angela Vatr?).

  ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITEREA

ÎN ANUL I MASTER

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

 • Diploma de BACALAUREAT obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 • Diploma de LICENŢĂ obţinută în România şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă, ambele în original, sau  atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D.;
 •  Absolvenţii promoţiei 2017 vor depune Adeverinţa de licenţă,  în original, în locul diplomei de licenţă;
 • Dacă un candidat se înscrie în prealabil la o altă facultate/ universitate  cu actele în orginal, la a doua facultate va depune copii xerox şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
 • Candidaţii care au absolvit o altă specializare de master, vor prezenta la înscriere Diploma de master şi Suplimentul la diplomă/Foaia Matricolă /Adeverinţa de master (pentru promoţia 2017), ambele în original, şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate de la buget  şi numărul de semestre de bursă de la prima specializare de master;
 • În cazul studenţilor/foştilor studenţi la master care au fost exmatriculaţi – adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă şi  numărul de semestre în care au beneficiat de bursă;
 • Cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
 • Certificatul de naştere în copie xerox însoţit de original;
 • Certificatul de căsătorie în copie xerox însoţit de original (dacă este cazul);
 •  Adeverinţă medicală tip, eliberată  de medicul de familie în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 • Două fotografii color, tip Buletin de identitate;
 • Fişa tip de înscriere, solicitată de la comisia de înscriere;
 • Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai fost sau este înscris la alte programe de master/studii aprofundate;
 • Dosar plic;
 • Taxa de înscriere  de 50 lei se achită la comisie, în sala de înscrieri (Amfiteatrul "Petru Bogdan") sau la orice filială BRD din ţară.

Precizări suplimentare privind achitarea taxei de înscriere la BRD:

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de admitere: 28

-Facultatea de Chimie, cod facultate: 2402

-Forma de învăţământ: master zi, cod 03

 Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

Taxa de înscriere nu se restituie!

 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > Acte inscriere admitere master... |