EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Admiterea în anul I de studii universitare de master, sesiunea iulie 2015

Ultima actualizare: 10 sep 2015, 13:09:00 (de către Gabriela Pavelescu).

Admiterea în anul I de MASTER,

sesiunea IULIE 2015,

55 de locuri la buget

Înscrierea candidaţilor: 13-18 iulie 2015, în Amfiteatrul "Petru Bogdan", în Corpul A al universităţii (prin Sala Paşilor Pierduţi, culoarul din dreapta), între orele 9-17. Pe data de 18 iulie 2015 înscrierile se fac până la ora 14.
Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 20 iulie 2015.
Înmatricularea candidaţilor admişi se face în perioada 20-28 iulie 2015.
Taxa de înscriere: 50 lei.
Taxa de înscriere se achită în sala de înscrieri (Amfiteatrul "Petru Bogdan") sau la orice filială BRD din ţară.
Precizări suplimentare privind achitarea taxei de înscriere la BRD:
-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: RO 68 BRDE 240SV89534452400
-Cod taxă de admitere: 28
-Facultatea de Chimie
-Forma de învăţământ: master zi, cod 03
-Cod facultate: 2402
Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!! 
NUMĂRUL DE LOCURI:

- la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă):

 • 55 locuri la buget, pentru candidaţii români;
 • 1 loc la buget, fără bursă, pentru candidaţii de etnie română, din Republica Moldova (admitere la UAIC).

- la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), 1750 lei/semestru:

 • 10 locuri cu taxă, pentru candidaţii români;
 •  1 loc la taxă, pentru candidaţii de etnie română, din Republica Moldova (admitere la UAIC).
MEDIA DE ADMITERE

Nu se susţine probă de admitere!!! Concursul de admitere constă în selecţia şi ierarhizarea dosarelor, media de admitere fiind egală cu media examenului de licenţă.

Criteriul de departajare a candidaţilor cu medii egale: media anilor de studii din facultate.

Ultima medie de admitere a candidaţilor admişi la buget in sesiunea iulie 2014 a fost 6,91 (şase şi 91%).

Admiterea în anul I de studii universitare de MASTER se desfăşoară la următoarele programe:

1. Chimia Produselor Cosmetice şi Farmaceutice, masterat profesional acreditat prin H.G. 582 din 2014;

2. Chimia Mediului şi Siguranţă Alimentară, masterat profesional acreditat prin H.G. 582 din 2014;

3. Chimia şi Biochimia Heterociclurilor, masterat profesional acreditat prin H.G. 582 din 2014;

4. Business Chemistry, masterat profesional cu predare în limba engleză, prin H.G. 582 din 2014.Candidaţii care optează pentru acest program de master, trebuie să susţină un interviu în limba engleză. Interviul poate fi susţinut între orele 12-13, în oricare zi din perioada de înscrieri, în Sala de Consiliu a facultăţii;

5. Chimia în Ştiinţele Integrate, masterat profesional acreditat prin H.G. 582 din 2014;

6. Studii Avansate în Chimie, masterat de cercetare acreditat prin H.G. 582 din 2014.

ATENŢIE! Pe pagina de site a facultăţii http://www.chem.uaic.ro/ro/programe-de-studii/master.html sunt afişate detalii cu privire la programele de studii şi competenţele dobândite de absolvenţi la finalul studiilor.

Taxa de scolarizare (pentru candidatii admişi pe locurile cu taxă)  se achită astfel:

- 30% din rata primului semestru, adica 525 lei, în perioada de înmatriculare a candidaţilor admişi (20-28 iulie 2015);

- diferenţa de taxă se achită conform prevederilor Regulamentului studiilor universitare de master.
  ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE:

- Diploma de BACALAUREAT şi Foaia Matricolă în original;

- Diploma de LICENŢĂ şi Foaia Matricolă în original. Absolvenţii promoţiei 2015 vor depune Adeverinţa de licenţă,  în original, în locul diplomei de licenţă. Dacă un candidat nu depune la o specializare diplomele în original, el va depune copii legalizate şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;

- Candidaţii care au absolvit o altă specializare de master, vor prezenta la înscriere Diploma de master şi Foaia Matricolă/Adeverinţa de master (pentru promoţia 2015), în original, şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate de la buget de la prima specializare de master;

- Buletinul/Cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);

- Certificatul de naştere în copie legalizată; 

- Certificatul de căsătorie, în copie legalizată, dacă este cazul;

- Adeverinţă medicală tip (eliberată  de medicul de familie sau de către Dispensarul medical din Complexul Studenţesc "Titu Maiorescu");

- Două fotografii color, tip Buletin de identitate; 

- Cerere tip de înscriere, solicitată de la comisia de înscriere;

- Declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă a mai fost sau este înscris la alte programe de masterat/studii aprofundate;

- Dosar plic.

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI:

 • Cazare în caminele Universitatii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, în limita locurilor disponibile;
 • Acces nelimitat la INTERNET, în sediile si caminele facultatii;
 • Burse de merit, studiu si sociale;
 • Burse de performanta pentru studentii din mediu rural, cu cele mai bune rezultate scolare;
 • Burse de mobilitate internationala oferite anual pentru studii în strainatate;
 • Ajutoare financiare de sprijin pentru achizitionarea de calculatoare, în cazul studentilor cu venituri reduse;
 • Acces la Biblioteca facultatii, sectie specializata a Bibliotecii Centrale Universitare
 • "Mihai Eminescu" din Iaşi;
 • Integrare în activitatile de cercetare ale celor şase colective ale facultatii: Chimie analitica, Chimie anorganica, Chimie fizica si teoretica, Chimia materialelor, Chimie organica, Biochimie.
 OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

-chimist, expert chimist în laboratoare de analiză şi controlul calităţii alimentelor;

-chimist, expert chimist în laboratoare de analize clinice;

-chimişti în puncte vamale şi control anti-doping;

-cercetător stiintific în microbiochimie;

-chimist, consilier chimist în industria medicamentelor;

-chimist, referent de specialitate în industria produselor cosmetice şi a detergenţilor;

-chimişti în industria de lacuri, vopsele şi materiale de construcţii;

-chimist, inspector de scpecialitate-chimist în controlul şi protecţia mediului;

-chimist, inspector, referent de specialitate-chimist în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;

-cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi universitar, impune absolvirea şi a modulului psihopedagogic, respectiv doctorat;

-cercetător şi asistent de cercetare în domeniul chimiei, biochimiei tehnologice sau chimiei fizice în institute şi laboratoare de cercetare.

FII ŞI TU CHIMIST!
 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > Admiterea în anul I de studii... |