EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

ADMITERE în anul I de licenţă, sesiunea IULIE 2018

Ultima actualizare: 25 iul 2018, 12:07:13 (de către Gabriela Pavelescu).

ADMITEREA în anul I de licenţă,

sesiunea IULIE 2018

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

  • 16-21 iulie 2018, în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), între orele 9-18, cu excepţia zilei de 21 iulie 2018, cînd înscrierile se fac între orele 9-13, pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE
  • înscrierea on-line (clic aici), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE
  • înscrierea candidaţilor români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) se face în Corpul A al Universităţii, în Sala S6. Admiterea se realizează centralizat, pe toată universitatea.
  • înscrierea on-line (clic aici) , pentru candidaţii români de pretutindeni.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 23 iulie 2018.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în perioada 23 – 30 iulie 2018, fără sâmbătă şi duminică, la secretariatul facultăţii.

NUMĂRUL DE LOCURI:

  • 71 locuri la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE
  • 15 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE

Domeniul de licenţă

Specializarea

Locuri repartizate statistic

Locuri pe domenii prioritare de dezvoltare ale României

Locuri pentru absolvenţi ai liceelor din mediul rural

Total locuri la BUGET

Locuri

la taxă

Chimie

Biochimie tehnologică

20

3

1

24

11

Chimie

Chimie

 

21

2

0

23

12

Chimie

Chimie medicală

20

3

1

24

12

TOTAL:

61

8

2

71

35

  • 7 locuri la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii români de pretutindeni
  • 4 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii români de pretutindeni

Domeniul de licenţă

Specializarea

Locuri

la buget, cu bursă

Locuri

la buget, fără bursă

Total locuri la BUGET

Locuri

la taxă

Chimie

Biochimie tehnologică

1

0

1

1

Chimie

Chimie

 

3

1

4

2

Chimie

Chimie medicală

1

1

2

1

TOTAL:

5

2

7

4

SPECIALIZĂRI DE LICENŢĂ:

- Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 158 / 29.03.2018;

- Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 158 / 29.03.2018;  

- Chimie medicală , cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 158 / 29.03.2018.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

Concursul de admitere constă în selecţia şi ierarhizarea dosarelor, media de admitere fiind egală cu media examenului de bacalaureat. Nu se susţine probă de admitere!!!

Criteriul de departajare a ultimilor candidaţi cu medii de admitere egale: media la disciplina "Chimie" studiată în liceu.

Ultima medie de admitere a candidaţilor admişi la buget in sesiunea iulie 2017 a fost 6,20 (şase şi 20%).

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

LISTA OLIMPIADELOR ŞCOLARE ŞI A CONCURSURILOR DE NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL, AI CĂROR LAUREAŢI POT FI ÎNSCRIŞI FĂRĂ ADMITERE, descărcaţi aici

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI, descărcaţi aici

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

Chimisti în laboratoare de analiza si controlul calitatii alimentelor;
Chimisti în laboratoare de analize clinice;
Chimisti în puncte vamale si control anti-doping;
Chimisti în industria medicamentelor;
Chimisti în industria produselor cosmetice si a detergentilor;
Chimisti în industria de lacuri, vopsele si materiale de constructii;
Chimisti în controlul si protectia mediului;
Chimişti în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;
Cadre didactice în învaţământul preuniversitar;
Cercetători în institute de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019 (descărcaţi aici-fisier pdf) 

NOTĂ DE INFORMARE - descărcaţi aici, fişier pdf

FII ŞI TU CHIMIST!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2018 > ADMITERE în anul I de licenţ... |