ADMITERE în anul I de licenţă, sesiunea IULIE 2019

Ultima actualizare: 26 mar 2019, 11:03:37 (de către Gabriela Pavelescu).

ADMITEREA în anul I de licenţă,

sesiunea IULIE 2019

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

  •  În perioada 11 martie 2019 - 14 iulie 2019 va avea loc sesiunea de preînscriere a candidaţilor pentru admiterea în anul universitar 2019/2020. Aceasta se va realiza doar online on-line (clic aici).  
  • În perioada 15-20 iulie 2019 candidaţii se vor înscrie în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), între orele 9-18, cu excepţia zilei de 20 iulie 2019, când înscrierile se fac între orele 9-13, pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE.
  • înscrierea on-line (clic aici), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE.
  • înscrierea candidaţilor români de pretutindeni (etnici români din R.Moldova, Albania, Bulgaria, Croaţia, Grecia, Israel, Macedonia, Serbia, Ucraina, Ungaria) se face în Corpul A al Universităţii. Admiterea se realizează centralizat, pe toată universitatea.

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 22 iulie 2019.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în perioada 22 – 30 iulie 2019, fără sâmbătă şi duminică, la secretariatul facultăţii.

ATENŢIE: Conform art.43 din Metodologia de admitere, la semnarea contractului de studii, candidații declarați admiși au obligația de a depune la dosar un extras de cont al titularului în vederea efectuării operațiunilor de virament bancar care apar în perioada școlarizării (burse, restituiri taxe, premii etc). În contractul de școlarizare va fi trecut contul IBAN, conform extrasului de cont depus la dosar. Dacă intervine o schimbare a datelor din extrasul de cont depus la dosar, studentul are obligația să anunțe, în termen de 5 zile lucrătoare, secretariatul facultății și să depună un nou extras de cont.

NUMĂRUL PROPUS DE LOCURI:

  • 100 locuri la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE. În perioada 22-30 iulie 2019, candidaţii declaraţi admişi la buget trebuie să achite taxa de înmatriculare, de 50 lei, la B.R.D.
  • 50 locuri la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE. Taxa de şcolarizare este de 3500 lei/an. În perioada 22-30 iulie 2019, candidaţii declaraţi admişi la taxă trebuie să achite 30% din taxa de şcolarizare din semestrul I, adică 525 lei, la B.R.D.

SPECIALIZĂRI DE LICENŢĂ:

- Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 692 / 05.09.2018. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Cercetător în chimie  (cod COR 211306), Asistent de cercetare în chimie (cod COR 211307).

- Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 692 / 05.09.2018. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Asistent de cercetare în biochimie tehnologică (cod COR 211309), Asistent de cercetare în chimie (cod COR 211307).

- Chimie medicală , cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 692 / 05.09.2018. Ocupaţiile care pot fi practicate pe piaţa muncii: Chimist (cod COR 211301), Biochimist şef secţie, laborator (cod COR 134202).

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE:

Concursul de admitere constă în selecţia şi ierarhizarea dosarelor, media de admitere fiind egală cu media examenului de bacalaureat. Nu se susţine probă de admitere!!!

Criteriul de departajare a ultimilor candidaţi cu medii de admitere egale: media la disciplina "Chimie" studiată în liceu.

Ultima medie de admitere a candidaţilor admişi la buget in sesiunea iulie 2018 a fost 6,10 (şase şi 10%).

TAXA DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

LISTA OLIMPIADELOR ŞCOLARE ŞI A CONCURSURILOR DE NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL, AI CĂROR LAUREAŢI POT FI ÎNSCRIŞI FĂRĂ ADMITERE, descărcaţi aici

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI, descărcaţi aici

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

Chimisti în laboratoare de analiza si controlul calitatii alimentelor;
Chimisti în laboratoare de analize clinice;
Chimisti în puncte vamale si control anti-doping;
Chimisti în industria medicamentelor;
Chimisti în industria produselor cosmetice si a detergentilor;
Chimisti în industria de lacuri, vopsele si materiale de constructii;
Chimisti în controlul si protectia mediului;
Chimişti în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;
Cadre didactice în învaţământul preuniversitar;
Cercetători în institute de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2019-2020 (descărcaţi aici-fisier pdf) 

NOTĂ DE INFORMARE - descărcaţi aici, fişier pdf

FII ŞI TU CHIMIST!!!

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2019 > ADMITERE în anul I de licenţ... |