ADMITERE în anul I de licenţă, sesiunea SEPTEMBRIE 2018

Ultima actualizare: 07 aug 2018, 12:08:37 (de către Gabriela Pavelescu).

ADMITEREA în anul I de licenţă,

sesiunea SEPTEMBRIE 2018

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

  • 10 - 12 septembrie 2018, în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), între orele 9-16, pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE
  • înscrierea on-line (clic aici), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 13 septembrie 2018.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în perioada 13-14 septembrie 2018, la secretariatul facultăţii.

NUMĂRUL DE LOCURI:

- 9 locuri la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE

- 33 locuri la taxă, 1750 lei/semestru, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE

Domeniul de licenţă

Specializarea

Locuri repartizate statistic

Locuri pe domenii prioritare de dezvoltare ale României

Locuri pentru absolvenţi ai liceelor din mediul rural

Total locuri la BUGET

Locuri

la taxă

Chimie

Biochimie tehnologică

3

4

2

9

33

Chimie

Chimie medicală

SPECIALIZĂRI DE LICENŢĂ:

- Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 158 / 29.03.2018;

- Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 158 / 29.03.2018;  

- Chimie medicală , cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 158 / 29.03.2018.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

Concursul de admitere constă în selecţia şi ierarhizarea dosarelor, media de admitere fiind egală cu media examenului de bacalaureat. Nu se susţine probă de admitere!!!

Criteriul de departajare a ultimilor candidaţi cu medii de admitere egale: media la disciplina "Chimie" studiată în liceu.

Ultima medie de admitere a candidaţilor admişi la buget in sesiunea iulie 2017 a fost 6,20 (şase şi 20%).

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

LISTA OLIMPIADELOR ŞCOLARE ŞI A CONCURSURILOR DE NIVEL NAŢIONAL ŞI INTERNAŢIONAL, AI CĂROR LAUREAŢI POT FI ÎNSCRIŞI FĂRĂ ADMITERE, descărcaţi aici

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI, descărcaţi aici

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

Chimisti în laboratoare de analiza si controlul calitatii alimentelor;
Chimisti în laboratoare de analize clinice;
Chimisti în puncte vamale si control anti-doping;
Chimisti în industria medicamentelor;
Chimisti în industria produselor cosmetice si a detergentilor;
Chimisti în industria de lacuri, vopsele si materiale de constructii;
Chimisti în controlul si protectia mediului;
Chimişti în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;
Cadre didactice în învaţământul preuniversitar;
Cercetători în institute de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, pentru anul universitar 2018-2019 (descărcaţi aici-fisier pdf) 

NOTĂ DE INFORMARE - descărcaţi aici, fişier pdf

FII ŞI TU CHIMIST!!!

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2019 > ADMITERE în anul I de licenţ... |