ADMITERE în anul I de MASTER, sesiunea SEPTEMBRIE 2018

Ultima actualizare: 11 sep 2018, 12:09:37 (de către Gabriela Pavelescu).

Admiterea în anul I de MASTER

sesiunea SEPTEMBRIE 2018

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR: 

  • 10 - 12 septembrie 2018, în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, intrarea prin Sala Paşilor Pierduţi), între orele 9-16, pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE
  •  înscrierea on-line (clic aici), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE

SELECŢIA CANDIDAŢILOR ŞI AFIŞAREA REZULTATELOR: 13 septembrie 2018.

ÎNMATRICULAREA CANDIDAŢILOR ADMIŞI se face în perioada 13-14 septembrie 2018, la secretariatul facultăţii.

NUMĂRUL DE LOCURI: 19 locuri la taxă (*), 1750 lei/semestru, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), pentru candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE.

(*) Locurile la buget pot fi suplimentate, după concursul de admitere din sesiunea septembrie 2018, în urma redistribuirii locurilor libere bugetate, de către universitate.

PROGRAMELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER:

1. Specializarea Business Chemistry masterat profesional, cu predare în limba engleză, acreditat prin H.G. 185 / 04.04.2018. Specializarea se adresează tuturor absolvenţilor din domeniul chimiei, farmacie, mediu, economic, drept, finanţe, contabilitate, marketing, şi nu numai, ce doresc să îmbine şi să dezvolte activitatea de cercetare, producţie, comercializare şi manageriat aferente acestor domenii.

2. Specializarea Chimia mediului şi siguranţă alimentară  masterat profesional acreditat prin H.G. 185/04.04.2018. Absolvirea acestei specializări asigură competenţele necesare pentru a lucra în laboratoare de cercetare şi în domenii de activitate ce sunt axate pe analiza şi investigarea, din punct de vedere chimic, a problemelor de mediu şi de siguranţa alimentelor.

3. Specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice masterat profesional acreditat prin H.G. 185 / 04.04.2018. Specializarea asigură absolvenţilor competenţele teoretice şi practice necesare pentru operarea cu noţiuni, tehnici, metode şi aparate utilizate în diferite domenii de cercetare, investigare şi interpretare a rezultatelor axate pe produse chimice, în general, şi cele farmaceutice şi cosmetice, în special, precum şi pentru efectuarea de analize în laboratoare medicale şi farmaceutice.

4. Specializarea Chimia şi biochimia heterociclurilor masterat profesional acreditat prin H.G. 185 / 04.04.2018. Specializarea se adresează tuturor celor care doresc să-şi dezvolte cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul sintezei, analizei şi interpretării proprietăţilor compuşilor heterociclici şi a aplicaţiilor lor.

5. Specializarea Studii avansate în chimie, masterat de cercetare acreditat prin H.G. 185 / 04.04.2018. Specializarea se adresează tuturor celor care doresc să-şi dezvolte, perfecţioneze şi să-şi completeze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul chimiei, vizând sinteza, analiza şi interpretării rezultatelor, proprietăţilor compuşilor chimici şi a utilizării lor în domenii de interes.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

- 60% media obţinută la examenul de licenţă

- 40% nota obţinută la scrisoarea motivaţională (1-2 pagini) .

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media ECTS a anilor de studii din facultate.

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

FACILITĂŢI PENTRU STUDENŢI, descărcaţi aici

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

-chimist, expert chimist în laboratoare de analiză şi controlul calităţii alimentelor;

-chimist, expert chimist în laboratoare de analize clinice;

-chimişti în puncte vamale şi control anti-doping;

-cercetător ştiintific în microbiochimie;

-chimist, consilier chimist în industria medicamentelor;

-chimist, referent de specialitate în industria produselor cosmetice şi a detergenţilor;

-chimişti în industria de lacuri, vopsele şi materiale de construcţii;

-chimist, inspector de specialitate-chimist în controlul şi protecţia mediului;

-chimist, inspector, referent de specialitate-chimist în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;

-cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi universitar, impune absolvirea şi a modulului psihopedagogic, respectiv a studiilor de doctorat pentru învăţământul universitar;

-cercetător şi asistent de cercetare în domeniul chimiei, biochimiei tehnologice sau chimiei fizice în institute şi laboratoare de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de MASTER, pentru anul universitar 2018-2019 (descărcaţi aici-fişier pdf)

NOTĂ DE INFORMARE - descărcaţi aici, fişier pdf

FII SI TU CHIMIST!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2019 > ADMITERE în anul I de MASTER,... |