EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Admiterea in anul I de licenţă a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în România, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

Ultima actualizare: 07 sep 2017, 13:09:00 (de către Gabriela Pavelescu).

Admiterea în anul I de licenţă,

sesiunea SEPTEMBRIE 2017,

49 locuri la buget,

pentru cetăţenii români, cu domiciliul stabil în România

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

  • 7 – 9 septembrie 2017, orele 9-16 (cu excepţia zilei de sâmbătă 9 sept. 2017, în care programul va fi până la ora 13), în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, prin Sala Paşilor Pierduţi). Casieria facultăţii este deschisă până la ora 15, iar în data de 9 septembrie 2017 numai până la ora 12.
  • Pentru înscrierea on-line, candidaţii trebuie se acceseze pagina http://inscriere.uaic.ro/Pages/Start.aspx
  • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2017
  • Înmatricularea candidaţilor admişi se face în perioada 11 - 13 septembrie 2017, la secretariatul facultăţii.

NUMĂRUL DE LOCURI:

- la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă): 49 locuri, pentru cetăţenii români;

- la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), 1750 lei/semestru: 12 locuri, pentru cetăţenii români.

SPECIALIZĂRI DE LICENŢĂ:

- Chimie, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 140 / 16.03.2017;

- Biochimie tehnologică, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 140 / 16.03.2017;

- Chimie medicală , cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), cu durata studiilor de 3 ani, specializare acreditată conform H.G. 140 / 16.03.2017.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

Concursul de admitere constă în selecţia şi ierarhizarea dosarelor, media de admitere fiind egală cu media examenului de bacalaureat. Nu se susţine probă de admitere!!!

Criteriul de departajare a ultimilor candidaţi cu medii de admitere egale: media la disciplina "Chimie" studiată în liceu.

Ultima medie de admitere a candidaţilor admişi la buget in sesiunea iulie 2016 a fost 6,21 (şase şi 21%).

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE:

Chimisti în laboratoare de analiza si controlul calitatii alimentelor;
Chimisti în laboratoare de analize clinice;
Chimisti în puncte vamale si control anti-doping;
Chimisti în industria medicamentelor;
Chimisti în industria produselor cosmetice si a detergentilor;
Chimisti în industria de lacuri, vopsele si materiale de constructii;
Chimisti în controlul si protectia mediului;
Chimişti în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;
Cadre didactice în învaţământul preuniversitar;
Cercetători în institute de cercetare.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de LICENŢĂ, pentru anul universitar 2017-2018

FII SI TU CHIMIST!!!

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > Admiterea in anul I de licenţ... |