EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Admiterea in anul I de master a cetăţenilor români cu domiciliul stabil în România, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

Ultima actualizare: 09 sep 2017, 13:09:00 (de către Angela Vatr?).

Admiterea în anul I de MASTER

sesiunea SEPTEMBRIE 2017

27 locuri la buget

pentru cetăţenii români cu domiciliul stabil în România 

ÎNSCRIEREA CANDIDAŢILOR 

  •  7 – 9 septembrie 2017, orele 9-16 (cu excepţia zilei de sâmbătă 9 sept. 2017, în care programul va fi până la ora 13), în Amfiteatrul "Petru Bogdan" (Corpul A al Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, prin Sala Paşilor Pierduţi). Casieria facultăţii este deschisă până la ora 15, iar în data de 9 septembrie 2017 numai până la ora 12. 
  • Selecţia candidaţilor şi afişarea rezultatelor: 11 septembrie 2017.
  • Înmatricularea candidaţilor admişi se face în perioada 11 - 13 septembrie 2017, la secretariatul facultăţii.

NUMĂRUL DE LOCURI

- la buget, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă): 27 locuri, pentru cetăţenii români;

- la taxă, cursuri IF (învăţământ cu frecvenţă), 1750 lei/semestru: 10 locuri, pentru cetăţenii români. 

PROGRAMELE STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER

1.      Specializarea Business Chemistry masterat profesional, cu predare în limba engleză, acreditat prin H.G. 117 / 16.03.2017. Specializarea se adresează tuturor absolvenţilor din domeniul chimiei, farmacie, mediu, economic, drept, finanţe, contabilitate, marketing, şi nu numai, ce doresc să îmbine şi să dezvolte activitatea de cercetare, producţie, comercializare şi manageriat aferente acestor domenii.

2.      Specializarea Chimia mediului şi siguranţă alimentară  masterat profesional acreditat prin H.G. 117 / 6.03.2017. Absolvirea acestei specializări asigură competenţele necesare pentru a lucra în laboratoare de cercetare şi în domenii de activitate ce sunt axate pe analiza şi investigarea, din punct de vedere chimic, a problemelor de mediu şi de siguranţa alimentelor. 

3.      Specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice masterat profesional acreditat prin H.G. 117 / 6.03.2017. Specializarea asigură absolvenţilor competenţele teoretice şi practice necesare pentru operarea cu noţiuni, tehnici, metode şi aparate utilizate în diferite domenii de cercetare, investigare şi interpretare a rezultatelor axate pe produse chimice, în general, şi cele farmaceutice şi cosmetice, în special, precum şi pentru efectuarea de analize în laboratoare medicale şi farmaceutice.

4.       Specializarea Chimia şi biochimia heterociclurilor masterat profesional acreditat prin H.G. 117/ 6.03.2017. Specializarea se adresează tuturor celor care doresc să-şi dezvolte cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul sintezei, analizei şi interpretării proprietăţilor compuşilor heterociclici şi a aplicaţiilor lor.

5.      Specializarea Studii avansate în chimie, masterat de cercetare acreditat prin H.G. 117 / 16.03.2017. Specializarea se adresează tuturor celor care doresc să-şi dezvolte, perfecţioneze şi să-şi completeze cunoştinţele teoretice şi practice în domeniul chimiei, vizând sinteza, analiza şi interpretării rezultatelor, proprietăţilor compuşilor chimici şi a utilizării lor în domenii de interes.

PRECIZĂRI PRIVIND CALCULUL MEDIEI DE ADMITERE

Media de admitere pentru studii universitare de master se calculează astfel:

- 60% media obţinută la examenul de licenţă

- 40% nota la interviu.

Modalitatea de susţinere a probei orale – interviu: candidaţii vor face o expunere, în limba de predare a programului de studii de master,  pe baza tematicii afişate >> aici. 

Criteriul de departajare a candidaţilor cu aceeaşi medie de admitere: media anilor de studii din facultate.

OPORTUNITĂŢI DE ANGAJARE 

-chimist, expert chimist în laboratoare de analiză şi controlul calităţii alimentelor;

-chimist, expert chimist în laboratoare de analize clinice;

-chimişti în puncte vamale şi control anti-doping;

-cercetător ştiintific în microbiochimie;

-chimist, consilier chimist în industria medicamentelor;

-chimist, referent de specialitate în industria produselor cosmetice şi a detergenţilor;

-chimişti în industria de lacuri, vopsele şi materiale de construcţii;

-chimist, inspector de specialitate-chimist în controlul şi protecţia mediului;

-chimist, inspector, referent de specialitate-chimist în firme de producţie şi distribuţie de aparatură şi substanţe chimice;

-cadru didactic în învăţământul preuniversitar şi universitar, impune absolvirea şi a modulului psihopedagogic, respectiv a studiilor de doctorat pentru învăţământul universitar;

-cercetător şi asistent de cercetare în domeniul chimiei, biochimiei tehnologice sau chimiei fizice în institute şi laboratoare de cercetare.  

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în ciclul de studii universitare de MASTER, pentru anul universitar 2017-2018  

   FII SI TU CHIMIST!!!

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > Admiterea in anul I de master ... |