EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, CANDIDAŢI ROMÂNI

Ultima actualizare: 12 sep 2019, 15:09:28 (de către Gabriela Pavelescu).

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE MASTER

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019

CANDIDAŢI ROMÂNI

 Lista candidaţilor români admisi cu taxă de şcolarizare (descărcaţi aici, fişier pdf).  

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

În perioada 12-13 septembrie 2019 (între orele 8-16) candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă de studii, care doresc să confirme locul ocupat, vor aduce la secretariatul facultăţii următoarele acte în original:

- Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă sau Atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D (valabil pentru cetăţenii români cu studii în altă ţară);

- Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diploma/Foaia Matricola/Adeverinţa de licenţă, pentru promoţiile 2018 şi 2019 sau Atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D;

- Extrasul de cont bancar al studentului;

- Alte adeverinţe solicitate de comisia de admitere. 

De asemenea, aceştia trebuie să facă dovada achitării a cel puţin 30 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2019/2020 (525 lei) şi vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii. Taxa de şcolarizare se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii.

ÎNCEPÂND CU DATA DE 14 SEPTEMBRIE 2019, CANDIDAŢII CARE NU AU COMPLETAT DOSARUL DE ÎNSCRIERE CU ACTELE SOLICITATE, NU AU ACHITAT TAXELE MENŢIONATE MAI SUS ŞI NU AU COMPLETAT CONTRACTUL DE STUDII VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI !

Precizări privind achitarea taxei de şcolarizare la B.R.D.

Taxa de şcolarizare, în valoare de 525 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

                           RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de şcolarizare: 31

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: master, zi, cod 03

-Cod facultate: 2402

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2019 > REZULTATELE CONCURSULUI DE ADM... |