EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE MASTER, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017, CANDIDAŢI ROMÂNI

Ultima actualizare: 11 sep 2017, 13:09:00 (de către Gabriela Pavelescu).

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE MASTER,

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017,

CANDIDAŢI ROMÂNI

 

- Lista candidaţilor români, admisi, cu finanţare de la buget.

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CANDIDAŢII ROMÂNI:

I. În perioada 11-13 septembrie 2017 (între orele 8-16) candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget vor aduce (la secretariatul facultăţii) următoarele acte în original, după cum urmează:

- Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă sau Atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D;

- Diploma de Licenţă obţinută în România şi Suplimentul la diploma/Foaia Matricola/Adeverinţa de licenţă, pentru promoţia 2014-2017 sau Atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D;

- dovada achitării taxei de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii!

De asemenea, aceştia vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii.

Atenţie! Candidaţilor admişi pe locurile de la buget, în cazul retragerii din concurs, nu li se mai restituie taxa de înmatriculare de 50 lei.

II. DUPĂ DATA DE 13 SEPTEMBRIE 2017, CANDIDAŢII CARE NU AU COMPLETAT DOSARUL DE ÎNSCRIERE CU ACTELE SOLICITATE, NU AU ACHITAT TAXELE MENŢIONATE MAI SUS ŞI NU AU COMPLETAT CONTRACTUL DE STUDII VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI !

PRECIZĂRI PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE LA B.R.D.

Taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

                           RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de înmatriculare: 38

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: master zi, cod 03

-Cod facultate: 2402

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!! 

 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > REZULTATELE CONCURSULUI DE ADM... |