REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ, SESIUNEA IULIE 2019, CANDIDAŢI ROMÂNI, ETAPA 2

Ultima actualizare: 31 iul 2019, 08:07:52 (de către Angela Vatr?).

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ,

SESIUNEA IULIE 2019, CANDIDAŢI ROMÂNI,

ETAPA 2

-Lista candidaţilor români declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget, fisier pdf;

-Lista candidaţilor români declaraţi admişi pe locurile cu taxă, fisier pdf;

-Lista candidaţilor români declaraţi respinşi pentru retragere sau pentru neachitarea taxei de înmatriculare/şcolarizare, fisier pdf.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

I. În perioada 1-9 august 2019 (fără sâmbătă şi duminică, între orele 8-16) candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget vor aduce (la secretariatul facultăţii) următoarele acte în original, după cum urmează:

- Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă sau Atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D (valabil pentru cetăţenii români cu studii în altă ţară);

- Extrasul de cont bancar al studentului;

- Dovada achitării taxei de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii!

De asemenea, aceştia vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii.

Atenţie: Candidaţilor admişi pe locurile de la buget, în cazul retragerii din concurs, nu li se mai restituie taxa de înmatriculare de 50 lei.

II. DUPĂ DATA DE 9 AUGUST 2019, CANDIDAŢII CARE NU AU COMPLETAT DOSARUL DE ÎNSCRIERE CU ACTELE SOLICITATE, NU AU ACHITAT TAXELE MENŢIONATE MAI SUS ŞI NU AU SEMNAT CONTRACTUL DE STUDII VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI ! LOCURILE LIBERE VOR FI SCOASE LA CONCURS ÎN SESIUNEA 9-11 SEPTEMBRIE 2019.

PRECIZĂRI PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE LA B.R.D.

Taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de înmatriculare: 38

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate: 1211.

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

III. În perioada 1-9 august 2019 (fără sâmbătă şi duminică, între orele 8-16) candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă de studii, care doresc să confirme locul ocupat, vor aduce actele de studii menţionate la paragraful nr. I, după cum urmează:

-în original;

-în copii legalizate, dacă mai urmează şi o altă specializare în regim de student finanţat de la bugetul de stat, la altă facultate, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde au actele în original.

De asemenea, aceştia trebuie să facă dovada achitării a cel puţin 30 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2019/2020 (525 lei) şi vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii.

Taxa se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii!

Atenţie! Candidaţii admişi pe locurile cu taxă NU vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei !

PRECIZĂRI PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ŞCOLARIZARE LA B.R.D.

Taxa de şcolarizare, în valoare de 525 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi: RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de şcolarizare: 31

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate: 1211

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2020 > REZULTATELE CONCURSULUI DE ADM... |