REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ, SESIUNEA IULIE 2018, CANDIDAŢI ROMÂNI, ETAPA 2

Ultima actualizare: 31 iul 2018, 12:07:37 (de către Gabriela Pavelescu).

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ,

SESIUNEA IULIE 2018, CANDIDAŢI ROMÂNI,

ETAPA 2 

-Lista candidaţilor români declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget;

-Lista candidaţilor români declaraţi admişi pe locurile cu taxă;  

-Lista candidaţilor români declaraţi respinşi pentru retragere sau pentru neachitarea taxei de înmatriculare/şcolarizare.

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CANDIDAŢII ROMÂNI:

I. În perioada 1-6 august 2018 (între orele 8-16) candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget vor aduce (la secretariatul facultăţii) următoarele acte în original, după cum urmează:

- Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă sau Atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D;

- dovada achitării taxei de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii!

De asemenea, aceştia vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii.

Atenţie: Candidaţilor admişi pe locurile de la buget, în cazul retragerii din concurs, nu li se mai restituie taxa de înmatriculare de 50 lei.

 II. DUPĂ DATA DE 7 AUGUST 2018, CANDIDAŢII CARE NU AU COMPLETAT DOSARUL DE ÎNSCRIERE CU ACTELE SOLICITATE, NU AU ACHITAT TAXELE MENŢIONATE MAI SUS ŞI NU AU SEMNAT CONTRACTUL DE STUDII VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI ! LOCURILE LIBERE VOR FI SCOASE LA CONCURS ÎN SESIUNEA 10-12 SEPTEMBRIE 2018. 

PRECIZĂRI PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE LA B.R.D.

Taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

                           RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de înmatriculare: 38

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate: 1211

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

 
Prima pagină > ADMITERE 2019 > REZULTATELE CONCURSULUI DE ADM... |