EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018, CANDIDAŢI ROMÂNI

Ultima actualizare: 13 sep 2018, 14:09:02 (de către Gabriela Pavelescu).

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2018

CANDIDAŢI ROMÂNI

 

1. Lista candidaţilor români - olimpici, admisi, cu finanţare de la buget, pe locurile repartizate statistic (fişier pdf);

2. Lista candidaţilor români, admişi, cu finanţare de la buget, pe locurile repartizate statistic (fişier pdf);

3. Lista candidaţilor români, admisi, cu finanţare de la buget, pe locurile alocate pe domenii prioritare de dezvoltare ale României (fisier pdf)

4. Lista candidaţilor români, admişi cu taxă (*) (fisier pdf).

 

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

I. PENTRU CANDIDAŢII ADMIŞI LA BUGET

În perioada 13-14 septembrie 2018 (între orele 8-16) candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget vor aduce la secretariatul facultăţii următoarele acte în original:

- Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă sau Atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D (valabil pentru cetăţenii români cu studii în altă ţară);

- dovada achitării taxei de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii!

De asemenea, aceştia vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii.

Candidaţilor admişi pe locurile de la buget, în cazul retragerii din concurs, nu li se mai restituie taxa de înmatriculare de 50 lei.

După data de 14 septembrie 2018, candidaţii care nu au completat dosarul de înscriere cu actele solicitate, nu au achitat taxele menţionate mai sus şi nu au completat contractul de studii vor fi declaraţi respinşi! Locurile eliberate de aceştia vor fi ocupate de candidaţii din lista nr.4.

Precizări privind achitarea taxei de înmatriculare la B.R.D.

Taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

 RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de înmatriculare: 38

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate: 1211

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

II. PENTRU CANDIDAŢII DIN LISTA NR. 4

(*)Candidaţii din lista nr. 4 pot fi declaraţi admişi pe locurile finanţate de la buget, în urma coborârii liniei de admitere, pe măsura retragerii unor candidaţi din listele nr. 1, 2 şi 3 sau pe măsura retragerii unor candidaţi care au confirmat locurile la buget în sesiunea iulie 2018.

III. PENTRU CANDIDAŢII CARE AU OPTAT NUMAI PENTRU LOCURILE CU TAXĂ

În perioada 13-14 septembrie 2018 (între orele 8-16) candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă de studii, care doresc să confirme locul ocupat, vor aduce actele de studii menţionate la paragraful nr. I, după cum urmează:

-în original;

-în copii legalizate, dacă mai urmează şi o altă specializare în regim de student finanţat de la bugetul de stat, la altă facultate, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde au actele în original.

De asemenea, aceştia trebuie să facă dovada achitării a cel puţin 30 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2018/2019 (525 lei) şi vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii.

Taxa se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii!

Atenţie! Candidaţii admişi pe locurile cu taxă NU vor achita taxa de înmatriculare de 50 lei !  

Precizări privind achitarea taxei de şcolarizare la B.R.D.

Taxa de şcolarizare, în valoare de 525 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

  RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de şcolarizare: 31

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate: 1211

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

 

 
Prima pagină > ADMITERE 2019 > REZULTATELE CONCURSULUI DE ADM... |