EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ, SESIUNEA IULIE 2017, CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI - R. MOLDOVA, ETAPA 1

Ultima actualizare: 25 iul 2017, 13:07:00 (de către Gabriela Pavelescu).

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ,

SESIUNEA IULIE 2017,

CANDIDAŢI ROMÂNI DE PRETUTINDENI DIN REP. MOLDOVA

ETAPA 1

1. Lista candidaţilor români de pretutindeni din Rep. Moldova, admisi, cu finanţare de la buget, cu bursă;
2. Lista candidaţilor români de pretutindeni din Rep. Moldova, admisi, cu finanţare de la buget, fără bursă;
3. Lista candidaţilor români de pretutindeni din Rep. Moldova, admişi, cu finanţare din taxe ;
4. Lista candidaţilor români de pretutindeni din Rep. Moldova aflaţi în aşteptarea coborârii liniei de admitere, din data de 31 iulie 2017, care pot fi admişi pe locuri cu taxă .

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CANDIDAŢII ROMÂNI DE PRETUTINDENI:

I.        Candidaţii declaraţi admişi pe locurile finanţate de la bugetul de stat au obligaţia să se prezinte la secretariatul Facultăţii de Chimie, în perioada 25-31 iulie 2017 (între orele 8-16, fără sâmbătă şi duminică), pentru a semna Formularul de confirmare a locului de studii, pentru a achita taxa de înmatriculare de 50 de lei şi pentru a completa dosarul cu următoarele documente (doar în cazul în care nu sunt deja depuse la dosar):

1.       Diploma de Bacalaureat, în original;

2.       Foaia Matricolă, în original;

3.        Alte documente solicitate de comisia de admitere.

II.  Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă au obligaţia să se prezinte la secretariatul Facultăţii de Chimie, în perioada 25-31 iulie 2017 (între orele 8-16, fără sâmbătă şi duminică), pentru a semna Formularul de confirmare a locului de studii, pentru a achita 30% din taxa
semestrului I, adică 525 lei, precum şi pentru a completa dosarul cu următoarele documente (doar în cazul în care nu sunt deja depuse la dosar):

1.       Diploma de Bacalaureat, în original;

2.       Foaia Matricolă, în original;

3.       Alte documente solicitate de comisia de admitere.

III. DUPĂ DATA DE 31 IULIE 2017, CANDIDAŢII CARE NU AU COMPLETAT DOSARUL DE ÎNSCRIERE CU ACTELE SOLICITATE ŞI NU AU ACHITAT TAXELE MENŢIONATE MAI SUS VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI !

IMPORTANT! Contractul de studii se va semna după primirea Ordinului/Avizului MEN privind înmatricularea, atât pentru locurile finanţate de la la buget, cât şi pentru locurile cu taxă.

PRECIZĂRI PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE LA B.R.D.

Taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

                           RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de înmatriculare: 38

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate: 1211

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!! 

 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > REZULTATELE CONCURSULUI DE ADM... |