EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ, SESIUNEA IULIE 2017, CANDIDAŢI ROMÂNI, ETAPA 1

Ultima actualizare: 25 iul 2017, 13:07:00 (de către Gabriela Pavelescu).

REZULTATELE CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN ANUL I DE LICENŢĂ,

SESIUNEA IULIE 2017,

CANDIDAŢI ROMÂNI

ETAPA 1

1.    Lista candidaţilor români - olimpici, admisi, cu finanţare de la buget;

2.    Lista candidaţilor români, admişi, cu finanţare de la buget;

3.    Lista candidaţilor români  aflaţi în aşteptare, care vor fi admişi pe locurile finanţate de la buget în urma coborârii liniei de admitere pe data de 31 iulie 2017 .

PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CANDIDAŢII ROMÂNI:

I. În perioada 25-31 iulie 2017 (între orele 8-16, fără sâmbătă şi duminică) candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget vor aduce (la secretariatul facultăţii) următoarele acte în original,
după cum urmează:

- Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă sau Atestatul de echivalare emis de C.N.R.E.D;

- dovada achitării taxei de înmatriculare de 50 lei. Taxa se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii!

De asemenea, aceştia vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii.

Atenţie! Candidaţilor admişi pe locurile de la buget, în cazul retragerii din concurs, nu li se mai restituie taxa de înmatriculare de 50 lei.

II. În perioada 25-31 iulie 2017 (între orele 8-16, fără sâmbătă şi duminică) candidaţii admişi pe locurile cu taxă vor aduce actele de studii menţionate la paragraful nr. I

·   în original;

·   în copii legalizate, dacă mai urmează şi o altă specializare în regim de student finanţat de la bugetul de stat, la altă facultate, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde au actele în original.

De asemenea, aceştia trebuie să facă dovada achitării cel puţin 30 % din taxa de şcolarizare pentru semestrul I al anului universitar 2017/2018 (adică 525,00 lei) şi vor completa Contractul de studii, la secretariatul facultăţii.

Taxa se achită la orice filială BRD, nu la secretariatul facultăţii!                                                              

Atenţie! Candidaţii admişi pe locurile cu taxă NU vor achita taxa de inmatriculare de 50 lei !

III. DUPĂ DATA DE 31 IULIE 2017, CANDIDAŢII CARE NU AU COMPLETAT DOSARUL DE ÎNSCRIERE CU ACTELE SOLICITATE, NU AU ACHITAT TAXELE MENŢIONATE MAI SUS ŞI NU AU COMPLETAT CONTRACTUL DE STUDII VOR FI DECLARAŢI RESPINŞI !

PRECIZĂRI PRIVIND ACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE LA B.R.D.

Taxa de înmatriculare, în valoare de 50 lei, se achită la orice filială a băncii B.R.D. din ţară, nu la secretariatul facultăţii.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

                           RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de înmatriculare: 38

-Facultatea de Chimie

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate: 1211

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!! 

 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > REZULTATELE CONCURSULUI DE ADM... |