EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Scutiri de plata taxei de inscriere

Ultima actualizare: 09 mar 2017, 13:03:00 (de către Angela Vatr?).

 

 Categorii de candidaţi scutiţi de plata taxei de înscriere  

 

Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

- candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;

La concursul de admitere pentru studii universitare de master nu se acordă alte scutiri de taxă!

Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.

 
Prima pagină > ADMITERE 2017 > Scutiri de plata taxei de insc... |