EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Anunt privind acordarea burselor pentru activităţile gospodăreşti, din anul universitar 2017-2018

Ultima actualizare: 10 oct 2017, 09:10:44 (de către Gabriela Pavelescu).
     În data de 25.10.2016, ora 10:00, în Căminul C10 din Complex „Codrescu” va fi organizată selecția dosarelor în vederea acordării burselor pentru activităţi sociale în campusurile studenţeşti privind activitățile gospodărești, pentru anul universitar 2017/2018.
    Studenţii interesaţi vor depune dosarele la Biroul Social – cam. 5, Cămin C12, până la data de 25.10.2017, ora 08:00.
    Dosarele vor conține următoarele documente:
-    cerere tip,
-    copii după cărțile de identitate ale: părinților, fraților/surorilor aflați în întreținere,
-    copii după documente suplimentare, în cazuri speciale.
    Au prioritate următorii studenți:
-    studenții trebuie să locuiască în căminul pentru care au făcut mențiunea în cerere;
-    orfani de ambii părinți;
-    proveniți din Centre de plasament;
-    cu probleme sociale deosebite;
-    care provin din familii cu mulți copii.
 
Prima pagină > BURSE DE STUDII SI SOCIALE > Anunt privind acordarea bursel... |