EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Studii avansate in chimie

Ultima actualizare: 28 nov 2016, 08:11:36 (de către Gabriela Pavelescu).

STUDII AVANSATE IN CHIMIE (ASCHEM)

UNIVERSITATEA “ALEXANDRU IOAN CUZA” DIN IAŞI

FACULTATEA DE CHIMIE

 

 

Studii Avansate în Chimie este un centru de cercetare al Facultăţii de Chimie care cuprinde următoarele grupuri de cercetare:

 

ASCHEM cuprinde mai multe laboratoare experimentale mari care acoperă toate domeniile chimiei: Chimie analitică, Biochimie, Toxicologie, Chimie organică, Chimie anorganică, Chimie fizică şi Chimia materialelor.

 

Domenii de activitate:

- Procese fotochimice, studii de reactivitate şi cinetică chimică a unor compuşi organici în fază gazoasă şi lichidă;
- Compoziţia chimică şi caracterizarea structurală a aerosolilor anorganici şi organici;
- Chimismul aerosolilor atmosferici şi efectele lor asupra sănătăţii umane şi a climei;
- Impactul compuşilor organici volatili asupra chimismului troposferic;
- Sinteze si caracterizări de compusi oxidici cu structură de tip spinel;
- Sinteze si caracterizări de compuşi oxidici cu structura de tip perovskit;
- Sinteze, caracterizări şi imobilizări pe suporturi a unor compuşi coordinativi polinucleari cu rol catalitic;
- Electrochimie şi coroziune;
- Voltametrie şi spectroscopie de impedanţă electrochimică;
- Caracterizarea fizico-chimică a monocristalelor;
- Sinteza şi caracterizarea compuşilor coordinativi;
- Sinteza şi caracterizarea materialelor anorganice;
- Chimia şi sănătatea: chimia heterociclurilor cu azot si chimie medicinală;
- Chimia şi nanoştiintele: macrocicluri cu azot si oxigen, chimie supramoleculară;
- Chimia şi mediul: reactii ecologic prietenoase sub acţiunea microundelor şi ultrasunetelor.

 
Prima pagină > CERCETARE > Studii avansate in chimie... |