EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asist. poz. 49

Ultima actualizare: 06 feb 2019, 19:02:51 (de către Angela Vatr?).

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asist. poz.  49

Comisia de concurs a propus cu 5 voturi  "pentru" ca ocuparea postului vacant de  asist. poz. 49 să fie făcută de d-ra Airimioaei Mirela.

  • Proba scrisă - 8 (opt)
  • Proba practică - 9,80 (nouă şi 80%)
  • Analiza dosarului - 10 (zece)
  • Media finală a concursului: 0.3*8+0.3*9,80+0.4*10=9,34 (nouă şi 34%)

 Rezultat concurs: ADMIS

 Conform calendarului desfăşurării concursurilor pentru posturile didactice, perioada de formulare şi soluţionare a eventualelor contestaţii  este 06.02.2019-08.02.2019. Contestaţiile se depun la registratura Universităţii.

Conform art. 24 (1)  din Metodologia de ocupare a posturilor didactice - Contestaţiile pot viza exclusiv nerespectarea procedurilor legale.

 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Rezultatul concursului pentru ... |