EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Rezultatele concursurilor desfăşurate pentru ocuparea posturilor didactice vacante - sem. I 2019-2020

Ultima actualizare: 28 ian 2020, 13:01:24 (de către Angela Vatr?).

 REZULTATELE CONCURSURILOR DESFĂŞURATE PENTRU OCUPAREA UNOR POSTURI DIDACTICE VACANTE DIN STATUL DE FUNCŢII AL FACULTĂŢII DE CHIMIE

sem. I, anul universitar 2019-2020

  Conferenţiar poz. 24

  Candidat -Lect.dr. Laura-Gabriela SÂRBU

  •  Analiza dosarului (80%)- 10 (zece)
  •  Prelegerea academică (20%)- 10 (zece)

Media finală - 10 (zece)

Comisia de concurs propune cu 5 voturi pentru, din 5, ca ocuparea postului vacant de conferenţiar poz. 24 sa fie făcută de către doamna Laura-Gabriela SÂRBU

Conferenţiar poz. 26

  Candidat -Lect.dr. Maria IGNAT

  •  Analiza dosarului (80%)- 10 (zece)
  •  Prelegerea academică (20%)- 10 (zece)

Media finală - 10 (zece)

Comisia de concurs propune cu 5 voturi pentru, din 5, ca ocuparea postului vacant de conferenţiar poz. 26 sa fie făcută de către doamna Maria IGNAT

  Eventualele contestaţii pot fi depuse la registratura Universităţii în perioada 28.01.2020-31.01.2020.
 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Rezultatele concursurilor desf... |