EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asist. poz. 48

Ultima actualizare: 26 ian 2018, 15:01:37 (de către Angela Vatr?).

Rezultatul concursului pentru ocuparea postului de asist. poz.  48

 Comisia de concurs a propus cu 5 voturi ca ocuparea postului vacant de  asist. poz. 48 să nu fie făcută de nici unul din cei doi candidaţi, deoarece ambii au obţinut la proba scrisă note mai mici de nota 8(opt), ceea ce contravine articolului 19 alin. 4 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare pe perioadă determinată în Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi.

 Candidatul 1 -VÎRLAN Constantin

  • Proba scrisă - 7 (şapte)
  • Proba practică - 9,20 (nouă şi 20%)
  • Analiza dosarului - 9,60 (nouă şi 60%)
  • Media finală a concursului: 0.3*7+0.3*9,20+0.4*9,60=8,70 (opt şi 70%)

 Rezultat concurs: RESPINS

 Candidatul 2 -AIRIMIOAEI Mirela

  • Proba scrisă - 6.80 (şase şi 80%)
  • Proba practică - 8,00 (opt)
  • Analiza dosarului - 10 (zece)
  • Media finală a concursului: 0.3*6,80+0.3*8,00+0.4*10=8,44 (opt şi 44%)

 Rezultat concurs: RESPINS

Conform calendarului desfăşurării concursurilor pentru posturile didactice, perioada de formulare şi soluţionare a eventualelor contestaţii  este 29.01.2018-01.02.2018. Contestaţiile se depun la registratura Universităţii.

 
Prima pagină > CONDUCEREA ŞI PERSONALUL FACULTĂŢII > Rezultatul concursului pentru ... |