EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Programul de Pregătire Universitară Avansată

Ultima actualizare: 08 feb 2019, 14:02:29 (de către Angela Vatr?).

 

   Programul de Pregătire Universitară Avansată 

pentru doctoranzii înmatriculaţi în anul I, an univ. 2018-2019 

domeniul de doctorat Chimie

 

Fişele disciplinelor din cadrul PPUA

  1. Concepte fundamentale şi tendinţe actuale în chimie
  2. Etica si integritatea academică în cercetarea ştiinţifică, redactarea manuscriselor şi diseminarea rezultatelor. Riscurile plagiarismului.
  3. Tehnici experimentale, prelucrarea şi interpretarea rezultatelor în chimie

 
 
 
Prima pagină > ŞCOALA DOCTORALĂ > Programul de Pregătire Univer... |