EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de DISERTATIE, IULIE 2016

Ultima actualizare: 04 nov 2016, 09:11:53 (de către Gabriela Pavelescu).

EXAMEN DE DISERTAŢIE, sesiunea IULIE 2016

Perioada de înscriere: 21-25 iunie 2016.

Examenul de disertatie se va susţine astfel:
- vineri, 1 iulie 2016, de la ora 10, în amfiteatrul P.Bogdan, de către absolvenţii specializării Chimia şi biochimia heterociclurilor, conform următoarei programări descarcati aici, fisier pdf;

- vineri, 1 iulie 2016, de la ora 10, în amfiteatrul P3, de către absolvenţii specializării Chimia mediului şi siguranţă alimentară, conform următoarei programări descarcati aici, fisier pdf.

Examenul de disertaţie constă într-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel puţin 20 de minute, după o programare afişată în prealabil.

Absolvenţii sunt rugaţi să-şi întocmească pps-ul prezentării lucrării de licenţă în formatul Microsoft PowerPoint 2003. 

Nota minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6,00 (şase).

Dosarul de înscriere

La înscriere în examenul de disertaţie, candidaţii vor preda lucrarea de disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific al lucrării (pe prima pagină), cd-ul cu fişierul lucrării de disertaţie (în format pdf), precum şi dosarul de înscriere. Acest dosar de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:

  • cerere tip, conform modelului nr.1 (descarcati aici )
  • certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie legalizată;
  • copie după buletinul de identitate/cartea de identitate şi paşaport, după caz;
  • diploma de bacalaureat, în original;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original;
  • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de disertaţie, în cuantum de 200 lei. Taxa se va achita la oricare filiala BRD din ţară.

Pe dosarul de înscriere trebuie scrise datele candidatului, conform modelului nr. 2 (descarcati aici ).

Pentru a intra în posesia Diplomei de licenta si a Suplimentului la diploma trebuie să cititi cu atentie precizările Biroului Acte de Studii, descarcati aici (fisier pdf)

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie

din sesiunea iulie 2016 şi februarie 2017

 
Prima pagină > EXAMENE > Examen de DISERTATIE, IULIE 20... |