EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Dosarul de inscriere in examenul de disertatie

Ultima actualizare: 31 mai 2018, 12:05:15 (de către Gabriela Pavelescu).
Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:
  • cerere tip, conform modelului nr.1 (descarcati aici )
  • copie după certificatul de naştere;
  • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
  • copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (sau paşaport, pentru candidaţii străini);
  • Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original;
  • Diploma de Licenţă şi Suplimentul Diplomei de Licenţă/Foaia Matricolă
  • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de disertaţie, în cuantum de 200 lei.

Pe coperta dosarului de înscriere trebuie scrise datele candidatului, conform modelului nr. 2 (descarcati aici).

Pentru a intra în posesia Diplomei de Licenta si a Suplimentului Diplomei trebuie să cititi cu atentie precizările Biroului Acte de Studii, descarcati aici (fisier pdf)

 
Prima pagină > EXAMENE > Dosarul de inscriere in examen... |