Dosarul de inscriere in examenul de licenta

Ultima actualizare: 31 mai 2018, 14:05:02 (de către Gabriela Pavelescu).

Dosarul de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:

  • cerere tip, conform modelului nr.1 (descarcati aici )
  • copie după certificatul de naştere;
  • copie după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul;
  • copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (sau paşaport, pentru candidaţii străini);
  • Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, în original;
  • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de licenţă, în cuantum de 200 lei.
Pe coperta dosarului de înscriere trebuie scrise datele candidatului, conform modelului nr. 2 (descarcati aici).

Taxele se vor achita la oricare filiala BRD din ţară.

 
Prima pagină > EXAMENE > Dosarul de inscriere in examen... |