EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de DISERTATIE, februarie 2017

Ultima actualizare: 04 nov 2016, 09:11:53 (de către Gabriela Pavelescu).

EXAMEN DE DISERTAŢIE, sesiunea FEBRUARIE 2017

Perioada de înscriere: 1-8 FEBRUARIE 2017.

Examenul de disertatie se va susţine în perioada 13-19 februarie 2017, conform unei planificări ce se va afişa ulterior.

Examenul de disertaţie constă într-o singură probă: prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel puţin 20 de minute, după o programare afişată în prealabil.

Nota minimă de promovare a examenului de disertaţie este 6,00 (şase).

Dosarul de înscriere

La înscriere în examenul de disertaţie, candidaţii vor preda lucrarea de disertaţie avizată de coordonatorul ştiinţific al lucrării (pe prima pagină), cd-ul cu fişierul lucrării de disertaţie (în format pdf), precum şi dosarul de înscriere. Acest dosar de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:

  • cerere tip, conform modelului nr.1 (descarcati aici )
  • certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie legalizată;
  • copie după buletinul de identitate/cartea de identitate şi paşaport, după caz;
  • diploma de bacalaureat, în original;
  • diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă, în original;
  • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de disertaţie, în cuantum de 200 lei. Taxa se va achita la oricare filiala BRD din ţară.

Pe dosarul de înscriere trebuie scrise datele candidatului, conform modelului nr. 2 (descarcati aici) .

Pentru a intra în posesia Diplomei de licenta si a Suplimentului la diploma trebuie să cititi cu atentie precizările Biroului Acte de Studii, descarcati aici (fisier pdf)

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie

din sesiunea iulie 2016 şi februarie 2017

 
Prima pagină > EXAMENE > Examen de DISERTATIE, februari... |