EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de LICENTA, sesiunea FEBRUARIE 2017

Ultima actualizare: 05 mai 2017, 09:05:53 (de către Gabriela Pavelescu).

 

EXAMEN DE LICENŢĂ,

sesiunea FEBRUARIE  2017


Eventualele contestaţii pot fi depuse  la secretariatul facultăţii până joi 16 februarie 2017,
la orele 13.

Examenul de licenţă se va susţine după cum urmează:

- proba 1, evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, proba scrisă: 

            miercuri, 15 februarie 2017, ora 9, sala de seminar Chimie organică (candidaţii vor intra în sală până la ora 8,30, pe baza buletinului de identitate)

- proba 2, prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă: vineri, 17 februarie 2017.

Examenul de licenţă constă în două probe:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore, denumită astfel:

-   Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;

-   Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

Tematica şi bibliografia aferentă Probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa

http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/tematica-lic-iulie-2016.html

Atenţie! Candidatul care nu obţine notă de promovare la Proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă.

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel puţin 20 de minute, după o programare afişată în prealabil.

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBEI  SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ, valabile şi pentru sesiunea februarie 2017: <<< descarcati aici, fisier pdf>>>

Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

 

Perioada de înscrieri: 1-8 februarie 2017.  

Dosarul de înscriere

La înscriere în examenul de licenţă, candidaţii vor preda lucrarea de licenţă avizată de coordonatorul ştiinţific al lucrării (pe prima pagină), precum şi dosarul de înscriere. Acest dosar de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:

  • cerere tip, conform modelului nr.1 (descarcati aici )
  • certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie legalizată;
  • copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (şi paşaport, pentru candidaţii străini);
  • diploma de bacalaureat, în original;
  • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de licenţă, în cuantum de 200 lei.

Pe dosarul de înscriere trebuie scrise datele candidatului, conform modelului nr. 2 (descarcati aici).

     Taxele se vor achita la oricare filiala BRD din ţară.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă

din sesiunea iulie 2016 şi februarie 2017

 
Prima pagină > EXAMENE > Examen de LICENTA, sesiunea FE... |