Examen de LICENTA, sesiunea FEBRUARIE 2019

Ultima actualizare: 14 feb 2019, 08:02:53 (de către Gabriela Pavelescu).

 EXAMEN DE LICENŢĂ,

sesiunea FEBRUARIE 2019

  • Proba scrisă din data de 12 februarie 2019 se va desfăşura în Amfiteatrul Petru Bogdan. Intrarea în amfiteatru se va face până la ora 8:30, cu cartea de identitate.
  •  Perioada de înscriere: 4 - 7 februarie 2019, la secretariatul facultăţii.
  • La înscriere, absolventul predă următoarele:

1. dosarul de înscriere;

2. lucrarea de licenţă avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific;

3. cd-ul cu fişierul lucrării (în format pdf, fişier denumit astfel: Lucrare de licenţă_NumePrenume.pdf).

  • Conţinutul dosarului de înscriere se descarcă de pe pagina

http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/dosar-licenta-febr-2019.html 

  • Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă se poate consulta de pe pagina

http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/ghid-licenta.html 

  • Declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă trebuie avizată de coordonatorul ştiinţific; această declaraţie este ultima pagină a lucrării. Formularul declaraţiei se poate descărca aici, fisier doc .
  • Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe. Aceste probe se vor desfăşura conform următoarei programări:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore, pe data de 12 februarie 2019, denumită astfel: 

-Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;

-Elemente fundamentale de chimie şi chimie medicală, pentru absolvenţii specializării Chimie medicală; 

-Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, pe data de 14 februarie 2019. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel puţin 20 de minute, după o programare afişată în prealabil. Candidaţii sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora programată, cu prezentarea întocmită în format PowerPoint.

  • IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

 

 

 

 
Prima pagină > EXAMENE > Examen de LICENTA, sesiunea FE... |