Examen de LICENTA, sesiunea IULIE 2019

Ultima actualizare: 03 iun 2019, 12:06:50 (de către Gabriela Pavelescu).

 EXAMEN DE LICENŢĂ,

sesiunea IULE 2019

Perioada de înscriere: 24 – 28 iunie 2019, la secretariatul facultăţii.

La înscriere, absolventul predă următoarele:

1. dosarul de înscriere;

2. lucrarea de licenţă avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific;

3. cd-ul cu fişierul lucrării (în format pdf, fişier denumit astfel: Lucrare de licenţă_NumePrenume.pdf).

Conţinutul dosarului de înscriere se descarcă de pe pagina

http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/dosar-licenta-iulie-2019.html

Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă se poate consulta de pe pagina

http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/ghid-licenta.html 

Declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă trebuie avizată de coordonatorul ştiinţific; această declaraţie este ultima pagină a lucrării. Formularul declaraţiei se poate descărca aici, fisier doc.

Examenul de licenţă constă în susţinerea a două probe. Aceste probe se vor desfăşura conform următoarei programări:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore, pe data de 2 iulie 2019, denumită astfel: 

-Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;

-Elemente fundamentale de chimie şi chimie medicală, pentru absolvenţii specializării Chimie medicală; 

-Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, pe data de 5 iulie 2019. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel puţin 20 de minute, după o programare afişată în prealabil. Candidaţii sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora programată, cu prezentarea întocmită în format PowerPoint.

Tematica şi bibliografia aferentă probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa: http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/tematica-licenta-iulie-2019-feb-2020.html

 

IMPORTANT: Candidatul care nu obţine notă minimă de promovare la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă. Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă din sesiunea iulie 2019 şi februarie 2020, descarcaţi aici, fişier pdf.

 
Prima pagină > EXAMENE > Examen de LICENTA, sesiunea IU... |