Examen de LICENTA, sesiunea FEBRUARIE 2018

Ultima actualizare: 16 feb 2018, 14:02:01 (de către Gabriela Pavelescu).

EXAMEN DE LICENŢĂ,

 sesiunea FEBRUARIE 2018

- Susţinerea probei scrise: miercuri, 14 februarie 2018, în Sala de Seminar - Chimie Organică, orele 9-12. Intrarea în sala a absolvenţilor se face la ora 8:30, cu cartea de identitate!!!
- Susţinerea probei orale: vineri, 16 februarie 2018, în Sala de seminar - Catedra de Chimie organică, conform planificării de mai jos:

Nr.

Numele și prenumele

Conducător științific

Ora

1

DARIE V. GIANINA-DUMITRIŢA

Conf. dr. Simona-Maria Cucu-Man

09:00

2

MUNTEANU D. ANDREEA-CĂTĂLINA

Conf. dr. Nicoleta Cornei

09:20

Notă: Timpul total alocat fiecărei susțineri este de 20 de minute. Studenții sunt rugați să se prezinte cu 30 de minute înainte de ora programată, cu prezentarea întocmită în format PowerPoint.

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBEI  SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ, sesiunea februarie 2018           

<<< descărcaţi aici, fisier pdf>>>

Perioada de înscriere: 1- 7 februarie 2018, la secretariatul facultăţii.

·         La înscriere, absolventul predă: dosarul de înscriere, lucrarea de licenţă avizată pe prima pagină de coordonatorul ştiinţific şi cd-ul cu fişierul lucrării (în format pdf, fişier denumit astfel: Lucrare de licenţă_Nume Prenume.pdf).

·         Conţinutul dosarului de înscriere se descarcă de pe pagina http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/dosar-licenta-febr-2018.html

·         Ghidul de întocmire a lucrării de licenţă se poate consulta de pe pagina http://www.chem.uaic.ro/files/File/2016-2017/ghiduri-licenta-disertatie/ghid-elaborare-lucrare-licenta-v4-ih-s(1).pdf

·         Declaraţia privind originalitatea conţinutului lucrării de licenţă trebuie avizată de coordonatorul ştiinţific, aceasta fiind ultima pagină a lucrării. Formularul declaraţiei se poate descărca aici, fisier pdf.

Examenul de licenţă constă în două probe:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, pe data de 14 februarie 2018, probă scrisă, cu durata de 3 ore, denumită astfel:

-Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;
-Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă, pe data de 16 februarie 2018. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel puţin 20 de minute, după o programare afişată în prealabil.

·         Tematica şi bibliografia aferentă probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/tematica-licenta-iulie-2017.html

·         Candidatul care nu obţine notă de promovare minim la proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă.

·         Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

·         Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de disertaţie din sesiunea iulie 2017 şi februarie 2018 se descarcă de pe pagina http://www.chem.uaic.ro/files/File/2016-2017/legislatie/regulamente-uaic/regulament-organizare-examene-de-licenta-disertatie-2017.pdf

 

 
Prima pagină > EXAMENE > Examen de LICENTA, sesiunea FE... |