EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Examen de LICENTA, sesiunea IULIE 2016

Ultima actualizare: 01 iul 2016, 09:07:53 (de către Gabriela Pavelescu).

EXAMEN DE LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2016

Perioada de înscrieri: 20-25 iunie 2016.

Examenul de licenţă se va susţine astfel:

  • specializarea Chimie:

- proba scrisă: joi, 30 iunie 2016, în amfiteatrul P3. Candidaţii înscrişi vor intra în sala de examen până la ora 8,30. Candidii trebuie aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate. Proba scrisă se va desfăşura în intervalul orar 9-12.

- proba orală (susţinerea tezei de licenţă): sâmbătă, 2 iulie 2016, în Laborator Structură, conform următoarei programări descarcati aici, fisier pdf

  • specializarea Biochimie tehnologică:

- proba scrisă: joi, 30 iunie 2016, în amfiteatrul P3. Candidaţii înscrişi vor intra în sala de examen până la ora 8,30. Candidii trebuie aibă asupra lor buletinul/cartea de identitate. Proba scrisă se va desfăşura în intervalul orar 9-12.

- proba orală (susţinerea tezei de licenţă): sâmbătă, 2 iulie 2016, în amfiteatrul P.Bogdan, conform următoarei programări descarcati aici, fisier pdf.

PRECIZĂRI PRIVIND DESFĂŞURAREA PROBEI  SCRISE DIN CADRUL EXAMENULUI DE LICENŢĂ, sesiunea iulie 2016           

<<< descarcati aici, fisier pdf>>>

Examenul de licenţă constă în două probe:

Proba 1: Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate, probă scrisă, cu durata de 3 ore, denumită astfel:

-   Elemente fundamentale de chimie, pentru absolvenţii specializării Chimie;

-   Elemente fundamentale de chimie şi biochimie, pentru absolvenţii specializării Biochimie tehnologică.

Tematica şi bibliografia aferentă Probei 1 se poate consulta la avizierul facultăţii, precum şi de pe pagina de site a facultăţii, la adresa

http://www.chem.uaic.ro/ro/examene/tematica-lic-iulie-2016.html

Atenţie! Candidatul care nu obţine notă de promovare la Proba 1, NU poate fi evaluat la susţinerea lucrării de licenţă.

Proba 2: Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă. Pentru examinare, fiecărui candidat i se acordă cel puţin 20 de minute, după o programare afişată în prealabil.

Absolvenţii sunt rugaţi să-şi întocmească pps-ul prezentării lucrării de licenţă în formatul Microsoft PowerPoint 2003. 

Nota minimă de promovare a fiecărei probe este 5,00 (cinci). Media finală minimă de promovare a examenului de licenţă este 6,00 (şase).

Dosarul de înscriere

La înscriere în examenul de licenţă, candidaţii vor preda lucrarea de licenţă avizată de coordonatorul ştiinţific al lucrării (pe prima pagină), precum şi dosarul de înscriere. Acest dosar de înscriere trebuie să conţină următoarele acte:

  • cerere tip, conform modelului nr.1 (descarcati aici )
  • certificatul de naştere, în copie legalizată;
  • certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, dacă este cazul, în copie legalizată;
  • copie după buletinul de identitate/cartea de identitate (şi paşaport, pentru candidaţii străini);
  • diploma de bacalaureat, în original;
  • chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului de licenţă, în cuantum de 200 lei.

Pe dosarul de înscriere trebuie scrise datele candidatului, conform modelului nr. 2 (descarcati aici) .

     Taxele se vor achita la oricare filiala BRD din ţară.

METODOLOGIA privind organizarea şi desfăşurarea examenului de licenţă

din sesiunea iulie 2016 şi februarie 2017

 
Prima pagină > EXAMENE > Examen de LICENTA, sesiunea IU... |