EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Programarea restantelor si maririlor de note, din sesiunea 2-8 iulie 2018

Ultima actualizare: 04 iul 2018, 12:07:12 (de către Gabriela Pavelescu).

-anul I de licenţă;

-anul II de licenţă - trunchi comun;

-anul II de licenţă, specializarea Chimie medicală;

-anul I de master, specializarea Chimia produselor cosmetice şi farmaceutice;

-anul I de master, specializarea Chimia mediului şi siguranţă alimentară.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

1.   Studenţii din anul I şi masteranzii din anul I pot beneficia, într-un semestru universitar, de două măriri de notă; acestea se vor susţine numai în semestrul respectiv. Excepţie fac studenţii din anul II, care pot beneficia într-un semestru universitar, de o singură mărire de notă; aceasta se va susţine numai în semestrul respectiv. Rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinute anterior. În urma reevaluării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară şi  se concretizează în nota dată de comisia de examinare. Reevaluarea pentru mărirea notei este gratuită.

Studentul/masterandul care doreşte să susţină un examen în vederea măririi de notă, trebuie să depună o cerere la secretariatul facultăţii, de unde va primi o adeverinţă, în baza căreia va putea fi primit la reexaminare.

2. Lista studentilor care trebuie să achite taxă de refacere a activităţii didactice se descarcă aici (fisier pdf). Studentii din această listă trebuie să achite taxele până pe 28 iunie 2018, la orice filiala BRD din ţară. Chitanţele se vor preda la secretariatul facultăţii, împreună cu o cerere, conform Regulamentelor studiilor universitare de licenţă.

Precizări privind achitarea taxei de REFACERE ACTIVITATE DIDACTICA,  la B.R.D.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

                           RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă refacere activitate didactică: 35

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate (Chimie): 1211

Chitanţa se aduce la secretariat, in original!!! 

Precizări privind achitarea taxei de REEXAMINARE, de 100 de lei la B.R.D.

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

                           RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă reexaminare: 41

-Forma de învăţământ: licenta, zi, cod 01

-Cod facultate (Chimie): 1211

Chitanţa se aduce la secretariat, in original!!!