EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Programarea examenelor din sesiunea de restanţe şi măriri de note, 13-19 iunie 2016

Ultima actualizare: 31 mai 2016, 09:05:53 (de către Gabriela Pavelescu).

  Programarea examenelor din sesiunea de restanţe şi măriri de note,

pentru studenţii şi masteranzii din anii terminali,

13-19 iunie 2016

- anul III, licenţă, specializarea Chimie;

- anul III, licenţă, specializarea Biochimie tehnologică;

- anul II, master, specializarea Chimia mediului şi siguranţă alimentară;

- anul II, master, specializarea Chimia şi biochimia heterociclurilor.

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

1. Un student/masterand poate beneficia, într-un semestru universitar, de o singură mărire de notă; aceasta se va susţine numai în semestrul respectiv. În acest caz, rezultatul reexaminării nu poate conduce la scăderea notei obţinute anterior. În urma reevaluării pentru mărirea notei, rezultatul se modifică numai atunci când nota este mai mare decât cea anterioară şi  se concretizează în nota dată de comisia de examinare. Reevaluarea pentru mărirea notei este gratuită.

Studentul/masterandul care doreşte să susţină un examen în vederea măririi de notă, trebuie să depună o cerere la secretariatul facultăţii, de unde va primi o adeverinţă, în baza căreia va putea fi primit la reexaminare.

2. Listele studentilor si masteranzilor care vor achita taxa pentru sustinerea restantelor este afişată pe pagina de site: http://www.chem.uaic.ro/ro/studenti/restante-cu-taxa.html

 
Prima pagină > EXAMENE > Programarea examenelor din ses... |