EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului I de licenta

Ultima actualizare: 03 feb 2016, 14:02:10 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Matematica (Analiză matematică; Algebră liniară şi ecuaţii diferenţiale) 5 Examen Lect.dr.
Ioana-Adriana Lefter
2 Bazele chimiei anorganice 5 Examen Conf.dr. Nicoleta Cornei
3 Tehnici de comunicare şi limbaje de programare 5 Colocviu Lect.dr. Dan Maftei
4 Chimie generală   5 Colocviu Conf.dr. Doina Humelnicu
5 Fizica (Electricitate şi optică) 5 Examen Lect.dr. Dorin Cimpoeșu
Lect.dr. Valentin Pohoață
6 Limba engleză (opţional) 5 Colocviu Lect.dr. Ducu Harabagiu-Dimitrescu
Limba franceză (opţional) Conf.dr. Monica Frunză
Limba germană (opţional) Lect.dr. Ana-Maria Pălimariu
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Psihologia educaţiei    5 Examen Lect.dr. Georgeta Diac
8 Educaţie fizică 5 Colocviu Asist.dr. Petruț-Florin Trofin
9 Complemente de matematici 5 verificare pe parcurs Lect.dr.
Ioana-Adriana Lefter
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Bazele chimiei analitice (abilităţi practice) 5 Examen Prof.dr. Romeo-Iulian Olariu
2 Fiziologie și fiziopatologie 5 Colocviu Medic Larisa-Alina Bârcă
3 Bazele chimiei organice. Hidrocarburi 5 Examen Prof.dr. Ionel Mangalagiu
Conf.dr. Gheorghiță Zbancioc
4 Chimia nemetalelor 5 Examen Conf.dr. Doina Humelnicu
5 Termodinamică chimică   5 Examen Conf.dr.
Mircea-Odin Apostu
6 Limba engleză (opţional) 5 Colocviu Lect.dr. Ducu Harabagiu-Dimitrescu
Limba franceză (opţional) Conf.dr. Monica Frunză
Limba germană (opţional) Lect.dr. Ana-Maria Pălimariu
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei. Teoria şi metodologia curriculumului)    5 Examen Lect.dr.
Bogdan-Constantin Neculau
8 Educaţie fizică 5 Colocviu Asist.dr. Petruț-Florin Trofin