EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului II de licenta

Ultima actualizare: 03 nov 2015, 15:11:16 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Chimia organică a funcţiunilor simple 5 Examen Prof.dr. Elena Bîcu
2 Cinetică chimică 5 Examen Conf.dr. Adrian Bîrzu
3 Chimia metalelor din blocurile “s” şi “p” 5 Examen Prof.dr. Alexandra-Raluca Iordan
4 Analiza instrumentală 5 Examen Prof.dr. Romeo-Iulian Olariu
5 Biochimie descriptivă 5 Colocviu Lect.dr. Robert Grădinaru
6 Limba engleză (opţional) 5 Colocviu Lect.dr. Ducu Harabagiu-Dimitrescu
Limba franceză (opţional) Conf.dr. Monica Frunză
Limba germană (opţional) Lect.dr. Francisca Solomon
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării)   5 Examen Lect.dr.
Bogdan-Constantin Neculau
8 Educaţie fizică 5 Colocviu Asist.dr. Petruț-Florin Trofin
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Chimia metalelor din blocul d 5 Examen Conf.dr. Dumitru Gânju
2 Chimie cuantică şi structură 5 Examen Conf.dr. Ionel Humelnicu
3 Chimia materialelor şi chimie tehnologică 5 Colocviu Lect.dr. Iuliean-Vasile Asaftei
4 Chimia organică a funcţiunilor mixte 5 Examen Prof.dr. Mihail-Lucian Bîrsă
Conf.dr. Dalila Belei
5 Abilități practice în analiza instrumentală 5 Examen Conf.dr. Alin-Constantin Dîrţu
6 Practica de specialitate 5 Colocviu  
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Didactica chimiei   5 Examen Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
8 Educaţie fizică 5 Colocviu Asist.dr. Petruț-Florin Trofin