EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Fisele disciplinelor anului III de licenta, specializarea Biochimie tehnologica

Ultima actualizare: 28 oct 2015, 14:10:58 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Electrochimie şi chimia fizică a interfeţelor 5 Examen Prof.dr. Gheorghe Nemțoi
Lect.dr. Mihai Dumitraș
2 Chimia heterociclurilor 5 Examen Conf.dr. Costel Moldoveanu
3 Chimie coordinativă 5 Examen Prof.dr. Aurel Pui
4 Compuși organici bioactivi 5 Examen Lect.dr. Laura-Gabriela Sârbu
5 Biochimie: metabolism 5 Examen Prof.dr. Gabi Drochioiu
6 Controlul analitic al proceselor biotehnologice 5 Colocviu Lect.dr. Simona-Maria Cucu-Man
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Ştiinţa securităţii muncii   5 Verificare pe parcurs Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
8 Instruire asistată de calculator 2 Colocviu Conf.dr. Mircea Crâșmăreanu
9 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (chimie) 3 Colocviu Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Chimie bioanorganica si aplicatii in medicină 5 Examen Prof.dr. Alexandra-Raluca Iordan
2 Determinarea structurii compuşilor bioorganici 5 Examen Conf.dr. Ramona-Antoaneta Dănac
3 Biotehnologii şi transport prin membrane 5 Colocviu Conf.dr. Mircea-Odin Apostu
Conf.dr. Doina Lutic
4 Analize clinice 5 Examen Lect.dr. Rodica-Liliana Buhăceanu
5 Biochimie cuantică 5 Colocviu Lect.dr. Dan Maftei
6 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă 5 Verificare pe parcurs  
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Managementul clasei de elevi 3 Examen Lect.dr. Versavia Curelaru
8 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (chimie) 2 Colocviu Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
9 Examen de absolvire: Nivelul I 5 Examen