Fisele disciplinelor anului III de licenta, specializarea Chimie

Ultima actualizare: 28 oct 2015, 12:10:52 (de către Gabriela Pavelescu).
  • Semestrul I
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Electrochimie şi chimia fizică a interfeţelor 5 Examen Prof.dr. Gheorghe Nemțoi
Lect.dr. Mihai Dumitraș
2 Chimia heterociclurilor 5 Examen Conf.dr. Costel Moldoveanu
3 Bazele chimiei compuşilor coordinativi  5 Examen Prof.dr. Aurel Pui
4 Chimie nucleară 5 Colocviu Lect.dr. Mirela Goanță
5 Metode de separare şi analiză de urme 5 Examen Prof.dr.habil. Cecilia Arsene
6 Mecanisme de reacţie în chimia anorganică 5 Colocviu Conf.dr. Nicoleta Cornei
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Ştiinţa securităţii muncii  5 Verificare pe parcurs Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
8 Instruire asistată de calculator 2 Colocviu Conf.dr. Mircea Crâșmăreanu
9 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (1) (chimie) 3 Colocviu Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
  • Semestrul al II-lea
Nr.
crt.
Denumirea disciplinei Nr.de credite Forma de examinare Numele titularului de disciplină
DISCIPLINE OBLIGATORII:
1 Chimie macromoleculară 5 Examen Conf.dr. Neculai-Cătălin Lungu
2 Analiza structurală organică 5 Examen Conf.dr. Ramona-Antoaneta Dănac
3 Chimie computaţională şi termodinamica statistică 5 Examen Conf.dr. Ionel Humelnicu
Conf.dr. Adrian Bîrzu
4 Cataliza heterogenă 5 Colocviu Lect.dr. Iuliean-Vasile Asaftei
5 Toxicologie 5 Colocviu Prof.dr. Gabi Drochioiu
6 Activitate de cercetare pentru elaborarea lucrării de licenţă 5 Verificare pe parcurs  
DISCIPLINE FACULTATIVE:
7 Managementul clasei de elevi 3 Examen Lect.dr. Versavia Curelaru
8 Practică pedagogică în învăţământul preuniversitar obligatoriu (2) (chimie) 2 Colocviu Conf.dr. Dănuț-Gabriel Cozma
9 Examen de absolvire: Nivelul I 5 Examen