EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Colocviul de admitere la gradul I, seria 2019-2021

Ultima actualizare: 04 feb 2019, 15:02:35 (de către Angela Vatr?).

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA GRADUL I

                                         SERIA 2019-2021

  • Colocviul   de   admitere   la gradul didactic I  va  avea   loc   pe   data     de   4 februarie 2019, începând cu ora 9, în Sala de Seminar Chimie Organică.
  • Cadrele didactice înscrise pentru gradul I, seria 2019 - 2021, vor depune cererile privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice, bibliografia minimală, un plan al lucrării şi chitanţa care atestă achitarea taxei pentru susţinerea colocviului, la secretariatul Facultăţii, în perioada 15 - 30 ianuarie 2019. Conform metodologiei de formare continuă, dosarele candidaţilor sunt transmise Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, de către inspectoratele şcolare, până la data de 15 ianuarie 2019.
  • Taxa de admitere şi susţinere a colocviului pentru gradul didactic I (conform Hotărârii Senatului UAIC nr. 13/30.05.2013), în valoare de 200 lei, se achită la orice unitate BRD, în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, cu specificarea următoarelor informaţii: Codul taxei: 105, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Chimie cod 1211
  • Colocviul se va desfăşura în conformitate cu Ordinul nr. 5397/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind Formarea Continuă a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, aprobată prin O. M. nr. 5561/2011.
 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Colocviul de admitere la gradu... |