EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Colocviul de admitere la gradul I, seria 2020-2022

Ultima actualizare: 12 feb 2020, 15:02:45 (de către Angela Vatr?).

ÎN ATENŢIA CANDIDAŢILOR ÎNSCRIŞI LA GRADUL DIDACTIC I

 

                                         SERIA 2020-2022

  • Cadrele didactice înscrise pentru gradul I, seria 2020 - 2022, vor depune la secretariatul Facultăţii, în perioada 15 - 22 ianuarie 2020, cererile privind opţiunea pentru tema lucrării metodico-ştiinţifice, însoţite de planul lucrării şi bibliografia minimală, precum şi chitanţa care atestă plata taxei pentru susţinerea colocviului. Conform metodologiei de formare continuă, dosarele candidaţilor sunt transmise Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, de către inspectoratele şcolare, până la data de 15 ianuarie 2020.
  • Taxa de admitere şi susţinere a colocviului pentru gradul didactic I (conform Hotărârii Senatului UAIC nr. 13/30.05.2013), în valoare de 200 lei, se achită la orice unitate BRD, în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, cu specificarea următoarelor informaţii: Codul taxei: 105, forma de scolaritate: 01 (licenţă zi), zona: Facultatea de Chimie cod 1211
  • Colocviul se va desfăşura în conformitate cu Ordinul nr. 5397/2013 pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind Formarea Continuă a Personalului Didactic din Învăţământul Preuniversitar, aprobată prin O. M. nr. 5561/2011.
 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Colocviul de admitere la gradu... |