EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Gradul didactic II - sesiunea august 2013

Ultima actualizare: 29 aug 2013, 09:08:30 (de către Angela Vatră).

 GRADUL DIDACTIC II

      SESIUNEA AUGUST 2013

 

 

Eventualele contestaţii se pot depune pe data de 28 august 2013, între orele 8-14, la secretariatul Facultăţii de Chimie.

 

  Candidaţii care doresc cazare în căminul C3 din Complexul studenţesc "Târguşor Copou" (telefon 0232/201102, int. 2407) se vor prezenta direct la cămin.  Click aici pentru a vizualiza harta căminelor.

 Calendarul privind desfăşurarea examenelor: 

1. Metodica predării specialităţii, probă scrisă -27 august 2013

2. Pedagogie, probă orală - 29 august 2013

 

Programa examenului de gradul II
  • Pentru examen sunt valabile programele aprobate prin Ordinul M.E.N. nr. 3442/21.03.2000 (pentru specialitatea Chimie) şi prin Ordinul M.Ed.C.T. nr. 2687/27.11.2007 ( pentru Pedagogie - profesori de toate specialităţile) .
  • Aceste programe pot fi accesate la următoarele adrese:

http://www.edu.ro/index.php/articles/621 - pentru programa de CHIMIE
http://www.edu.ro/index.php/articles/9182 - pentru programa de PEDAGOGIE

 Modul de calcul al mediei finale
 

  • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la fiecare dintre probele din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
  • Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8,00 (opt).  Nota acordată la inspecţia specială intră în calculul mediei de promovare a examenului de acordare a gradului didactic II şi nu poate fi contestată.
  • Inspecţia specială se efectuează la 4 activităţi didactice şi este valabilă numai pentru anul şcolar respectiv.  Inspecţia specială nu poate fi efectuată în perioada concediului de creştere a copilului şi a concediului fără plată.
  •  Media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 8,00 (opt) si calculul ei rezultă din media aritmetică a următoarelor probe: nota la inspecţia specială + nota la proba scrisă + nota la proba orală.
Metodologia  privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II - sesiunea august 2013 (document pdf)

 TAXE

  Candidaţii înscrişi la gradul II trebuie să achite, conform Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi nr. 13/30.05.2013 , următoarea taxă:
  •   taxă procesare dosare şi plata comisiilor de evaluare şi contestaţii la examenul  de acordare a gradului didactic  II - 150 lei;
                                      cod 107/forma de învăţământ-01/ zona - Facultatea de Chimie
 
  Taxa se achită prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, iar chitanţa se va depune la secretariatul facultăţii, cel târziu până pe 27 august 2013, la ora 8,30 sau se transmite prin fax la nr. 0232 201313.

 

• Se asigură cazarea candidaţilor în căminul C3 din Complexul studenţesc "Târguşor Copou" (telefon 0232/201102, int. 2407), contracost (40 lei/loc/zi) în camere de 2-3 locuri şi 70 lei/loc/zi în regim single.

 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Gradul didactic II - sesiunea ... |