EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Gradul didactic II - sesiunea august 2014

Ultima actualizare: 28 aug 2014, 12:08:08 (de către Angela Vatr?).

 GRADUL DIDACTIC II

                                              SESIUNEA AUGUST 2014

 

Eventualele contestaţii pot fi depuse la secretariatul Facultăţii de Chimie, pe data de
27 august 2014, în intervalul orar 8-14.

 Calendarul privind desfăşurarea examenelor: 

1. Metodica predării specialităţii, probă scrisă -26 august 2014, ora 10, amf. "P. Bogdan" (INTRAREA CANDIDATILOR IN SALA DE EXAMEN SE POATE FACE PANA LA ORA 9.30, CU BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE)

2. Pedagogie, probă orală - 28 august 2014, amf. "P. Bogdan"

 

Programa examenului de gradul II
  • Pentru examen sunt valabile programele aprobate prin Ordinul M.E.N. nr. 3442/21.03.2000 (pentru specialitatea Chimie) şi prin Ordinul M.Ed.C.T. nr. 2687/27.11.2007 ( pentru Pedagogie - profesori de toate specialităţile) .
  • Aceste programe pot fi accesate la următoarele adrese:

http://www.edu.ro/index.php/articles/621 - pentru programa de CHIMIE
http://www.edu.ro/index.php/articles/9182 - pentru programa de PEDAGOGIE

 Modul de calcul al mediei finale
 

  • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la fiecare dintre probele din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
  • Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8,00 (opt).  
  • Inspecţia specială se efectuează la 4 activităţi didactice şi este valabilă numai pentru anul şcolar respectiv.  Inspecţia specială nu poate fi efectuată în perioada concediului de creştere a copilului şi a concediului fără plată.
  •  Media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 8,00 (opt) si calculul ei rezultă din media aritmetică a următoarelor probe:  nota la proba scrisă + nota la proba orală.
Metodologia  privind organizarea şi desfăşurarea examenului de acordare a gradului didactic II - sesiunea august 2014 (document pdf)

 TAXE

  Candidaţii înscrişi la gradul II trebuie să achite, conform Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi nr. 13/30.05.2013 , următoarea taxă:
  •   taxă procesare dosare grad didactic  II - 150 lei;
              cod taxa -107
              cod forma de învăţământ-01
             Facultatea de Chimie- cod 1211
 
  Taxa se achită prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, iar chitanţa se va depune la secretariatul facultăţii, cel târziu până pe 26 august 2014, la ora 8,30 sau se transmite prin fax la nr. 0232 201313.

 

• Se asigură cazarea candidaţilor în căminul C2 din Complexul studenţesc "Târguşor Copou" , contracost (45 lei/loc/zi) în camere de 3 locuri şi 70 lei/loc/zi în regim single sau la căminul C11 în camere  de 3 locuri , 40 lei/loc/zi. Informaţii suplimentare se pot obţine la numărul de telefon 0232 201578.

 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Gradul didactic II - sesiunea ... |