Gradul didactic II - sesiunea august 2018

Ultima actualizare: 29 aug 2018, 15:08:20 (de către Angela Vatr?).

GRADUL DIDACTIC II - SESIUNEA AUGUST 2018

Eventualele contestaţii pentru proba scrisă pot fi depuse la secretariatul Facultăţii de Chimie până marţi, 28 august 2018, ora 1430.

Proba orală de Pedagogie se sustine pe data de  29 august 2018, la ora 8,30, în amf. "P. Bogdan"

 

 Calendarul privind desfăşurarea examenelor:

1. Metodica predării specialităţii cu abordări interdisciplinare şi de creativitate, probă scrisă                                        27 august 2018, ora 10, amf. "P. Bogdan"

(INTRAREA CANDIDATILOR IN SALA DE EXAMEN SE POATE FACE PANA LA ORA 9.30, CU BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE)

2. Pedagogie, probă orală - 29 august 2018, ora 8,30, amf. "P. Bogdan".

Programa examenului de gradul II
  • Pentru examen sunt valabile programele aprobate prin Ordinul M.E.N. nr. 3442/21.03.2000 (pentru specialitatea Chimie) şi prin Ordinul M.Ed.C.T. nr. 2687/27.11.2007 ( pentru Pedagogie - profesori de toate specialităţile) .

  • Aceste programe pot fi accesate la următoarele adrese:

   Pentru programa de CHIMIE - click aici (document pdf) 

   Pentru programa de PEDAGOGIE- click aici (document pdf)

Modul de calcul al mediei finale    
  • Pentru promovarea examenului de acordare a gradului didactic II, candidatul trebuie să obţină cel puţin nota 8 (opt) la fiecare dintre probele din cadrul examenului. Candidaţii care nu obţin nota minimă la o probă nu se pot prezenta la proba următoare.
  • Nota minimă de promovare a inspecţiei speciale este 8,00 (opt).  Inspecţia specială se efectuează la 4 activităţi didactice şi este valabilă numai pentru anul şcolar respectiv.  Inspecţia specială nu poate fi efectuată în perioada concediului de creştere a copilului şi a concediului fără plată.
  • Media minimă de promovare a examenului pentru acordarea gradului didactic II este 8,00 (opt) si calculul ei rezultă din media aritmetică a următoarelor probe:  nota la proba scrisă + nota la proba orală.
TAXE
  Candidaţii înscrişi la gradul II trebuie să achite, conform Hotărârii Senatului Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi nr. 13/30.05.2013 , următoarea taxă:

taxă procesare dosare grad didactic  II - 150 lei;  cod taxa -107; cod forma de învăţământ-01; Facultatea de Chimie - cod 1211                                                                           

 

Taxa se achită prin agenţiile BRD în contul RO68BRDE240SV89534452400 deschis pe numele Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, iar chitanţa se va depune la secretariatul facultăţii, cel târziu până pe 23 august 2018.

IMPORTANT! - În cazul în care, din diverse considerente, cadrul didactic înscris la examenul de acordare a gradului didactic II nu s-a prezentat sau nu a promovat probele acestui examen, cuantumul taxei de gradul didactic II nu se restituie. 

•Informaţii  privind cazarea candidaţilor în campusul universităţii se pot obţine de la Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, telefon 0232 201578.

 
Prima pagină > Perfecţionare preuniversitară > Gradul didactic II - sesiunea ... |