EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Precizari pentru cursantii anului universitar 2015/2016

Ultima actualizare: 22 sep 2015, 15:09:42 (de către Gabriela Pavelescu).
>>>Lista cursantilor din anul universitar 2015/2016 se poate descarca aici (fisier pdf)<<<
Conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă, articolul 24, aliniat (d), studentul care, după ultimul an de studiu, adică din anul III, 2014-2015, are maxim 5 (cinci) restanţe la disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al programului de studii pe care îl urmează, va  avea statut de cursant. Toate aceste discipline vor fi refăcute în regim cu taxă, în anul universitar următor, 2015-2016. Neîndeplinirea acestei obligaţii în termenul stabilit constituie motiv de exmatriculare.
Cursantul nu poate beneficia de bursă, cazare, reduceri pentru transportul local în comun, C.F.R., nu i se vizează carnetul de student, nu primeşte adeverinţă de student.
Taxa pentru refacerea activităţii didactice la o disciplină (taxa de scolarizare pe semestru/30x numărul de credite alocate disciplinei respective) este următoarea:
-    292 lei pentru o disciplină din anii I şi II de licenţă;
-    250 lei pentru o disciplină din anul III de licenţă.
Taxa de refacere a activităţii didactice se achită la banca BRD, nu la secretariatul facultăţii, în primele 15 zile calendaristice din semestru, într-o singură tranşă. Chitanţele se vor preda la secretariatul facultăţii! De asemenea, în perioada 1-15 octombrie 2015 se vor semna şi noile contracte de studii!        

 
Prima pagină > ANUNTURI > Precizari pentru cursantii anu... |