Legături înrudite

Reînmatriculari cu taxă în anul universitar 2017/2018

Ultima actualizare: 11 sep 2017, 12:09:21 (de către Gabriela Pavelescu).

 

Precizări pentru studenţii care se pot reînmatricula cu taxă, în anul III de studii,

în anul universitar 2017/2018

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Specializarea

1.

BĂLĂEANU S. DANA-MARIA

Biochimie tehnologică

2.

COLEA F. ALEXANDRA-MĂDĂLINA

Biochimie tehnologică

3.

MANOLE F. GEORGIANA-ALEXANDRA

Biochimie tehnologică

4.

SEMENIUC N. NICULINA-GEORGIANA

Biochimie tehnologică

5.

ZAROJANU N. ALEXANDRU-GABRIEL

Biochimie tehnologică

 Studenţii din lista de mai sus trebuie să se prezinte la secretariatul facultatii, în perioada 15-20 septembrie 2017, cu excepţia zilelor de 16 şi 17 septembrie 2017, pentru a întocmi cerere de reînmatriculare cu taxă, pentru a semna noul Contract de studii, precum şi Fişa de înscriere la disciplinele din semestrul I, 2017-2018, pentru a achita taxa de reînmatriculare şi pentru a achita jumătate din taxa de şcolarizare calculată pentru semestrul I.

Reînmatricularea cu taxă înseamnă repetarea cu taxă de şcolarizare a anului de studiu în care a fost exmatriculat, conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă, art. 29, pct b.

Studenţilor din lista de mai sus li se vor stabili echivalările de note şi examenele de diferenţă, pentru fiecare semestru în parte, inclusiv taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018.

Taxa de reînmatriculare este de 200 lei.

Taxa de şcolarizare se calculează ţinând cont de următoarele taxe:

- taxa pentru echivalarea unei discipline promovate este de 29 lei

- taxa pentru o disciplină nepromovată/diferenţă este 292 lei.

 
Prima pagină > ANUNTURI > Reînmatriculari cu taxă în ... |