Legături înrudite

Reînscrieri cu taxă în anul universitar 2017/2018

Ultima actualizare: 11 sep 2017, 12:09:21 (de către Gabriela Pavelescu).

Precizări pentru studenţii care se pot reînscrie cu taxă în anul universitar 2017/2018

  • Lista studentilor care se pot reinscrie cu taxa in anul I, 2017-2018

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Anul de studiu

din 2016-2017

Grupa

din 2016-2017

1.

MARIAN M.R. CĂLIN-IOAN

I

1111

2.

BUZDUGAN C. VALENTINA

I

1112

3.

IPIROTI C. COSMINA-BIANCA

I

1113

 

  • Lista studentilor care se pot reinscrie cu taxa in anul II, 2017-2018

Nr.

crt.

Numele şi prenumele

Anul de studiu

din 2016-2017

Grupa

din 2016-2017

1.

BETIUC D. ROBERT-IONUŢ

II

1121

2.

RUSU C. MIHAI

II

1121

3.

STRĂCHINARU D. RENATA-ELENA

II

1121

4.

DARIE D. IOANA

II

1122

5.

IACOB R. DAN-CLAUDIU

II

1122

6.

IOVU V. SANDA-VASILICA

II

1122

7.

MUNTEANU G. TANŢA-IORDANA

II

1122

Studenţii din listele de mai sus trebuie să se prezinte la secretariatul facultatii, în perioada 15-20 septembrie 2017, cu excepţia zilelor de 16 şi 17 septembrie 2017, pentru a întocmi cerere de reînscriere cu taxă, pentru a semna noul Contract de studii, precum şi Fisa de înscriere la disciplinele din semestrul I, 2017-2018. In caz contrar, acestia vor primi decizie de exmatriculare.

Reînscrierea cu taxă înseamnă repetarea cu taxă de şcolarizare a ultimului an de studiu pe care l-a urmat, conform Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din ciclul studiilor universitare de licenţă, Art.22, alin. 4, punct b (pentru studentii din anul I de licenţă) şi conform Regulamentului studiilor universitare de licenţă, Art.24, punct b (pentru studentii din anul II de licenţă).

Studenţilor respectivi li se vor stabili echivalările de note şi examenele de diferenţă, pentru fiecare semestru în parte, inclusiv taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2017-2018.