EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Listele studentilor si masteranzilor care vor achita taxa pentru sustinerea restantelor

Ultima actualizare: 09 mai 2016, 15:05:42 (de către Gabriela Pavelescu).

 - Lista studenţilor care trebuie sa achite taxă de refacere a activităţii didactice/taxă de reexaminare, înainte de sesiunea de restanţe (fisier pdf);

- Lista masteranzilor care trebuie să achite taxă de reexaminare, înainte de sesiunea de restanţe (fisier pdf).  

PRECIZĂRI IMPORTANTE:

1. Nu achitaţi taxa de refacere a activităţii didactice respectiv de reexaminare dacă nu susţineti restanţele în acest an universitar, 2015/2016, fiindcă aceste taxe nu mai sunt valabile în anii universitari următori !!!

2. Sesiunea de restanţe a studenţilor şi masteranzilor din anii terminaţi (anul III de licenţă şi II de master) este în perioada: 13 -19 iunie 2016;

3. Sesiunea de restanţe a studenţilor şi masteranzilor din anii I şi II de licenţă, precum şi I de master) este în perioada: 27 iunie -3 iulie 2016.

4. Taxele se vor achita la orice filială B.R.D. din ţară, cu denumirea care este scrisă în dreptul fiecărei discipline.

5.La bancă se vor preciza următoarele coduri necesare emiterii chitanţelor: 

Codul formei de învăţământ, corespunzător cursurilor de licenţă zi (cu frecvenţă): 01 
Codul facultăţii, corespunzător cursurilor de licenţă: 1211 

Codul formei de învăţământ, corespunzător cursurilor de MASTER zi (cu frecvenţă): 03 
Codul facultăţii, corespunzător cursurilor de MASTER: 2402 

Codul taxei de refacere a activităţii didactice: 35 
Codul taxei de reexaminare: 41 

6. Chitanţele se vor preda la secretariatul facultăţii, împreună cu o cerere de susţinere a restanţelor, în săptămâna ce precede sesiunea de susţinere a reexaminărilor.

 
Prima pagină > ANUNTURI > Listele studentilor si mastera... |