Tabere studentesti 2018

Ultima actualizare: 26 iun 2018, 14:06:06 (de către Gabriela Pavelescu).

 Programul Naţional

"TABERE  STUDENŢEŞTI"  2018

Calendarul activităţilor pentru repartizarea locurilor de tabără:

  • 24 aprilie 2018 - 22 mai 2018 - depunerea cererilor pentru solicitarea unui loc de tabără, la secretariatul facultăţii.

<< Descarcă aici >> formularul de cerere (fisier doc)

  • 28 mai 2018 - afişarea listelor cu studenţii care au depus cereri de tabără
  • 11 iunie 2018 - afişarea procesului verbal întocmit de către comisia de selecţie,  cuprinzând studenţii beneficiari de tabere
  •  15 iunie 2018 - afişarea listelor finale cu studenţii beneficiari de tabără, după soluţionarea eventualelor contestaţii
  •  18 iunie 2018 - Casele de Cultură Studenţeşti transmit către universităţi adrese referitoare la: denumirea locaţiilor de tabără, seriile, numărul de locuri
  •  20 iunie 2018 - Universitatea repartizează facultăţilor locurile de tabără 
  • 21-22 iunie 2018 - întâlnirea comisiilor de selecţie cu beneficiarii locurilor de tabără, în vederea alegerii uneia dintre locaţiile disponibile. Studenţii vor avea asupra lor atât carnetul de student, vizat la zi, cât şi C.I./B.I (original şi copie)
  • 26 iunie 2018 - afişarea pe site a listelor cu studenţii beneficiari de tabere, precum şi a locaţiilor şi perioadelor aferente.

Ministerul Tineretului şi Sportului a aprobat Programul National "TABERE STUDENTESTI" 2018, conform urmatoarei metodologii << Descarcă aici >> Metodologie 2018 (fisier pdf).