EN | FR

Facultatea de Chimie Iaşi

Legături înrudite

Acte necesare

Ultima actualizare: 16 Jul 2020, 08:07:44 (de către Angela Vatr?).

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE LA ADMITEREA

ÎN ANUL I DE LICENŢĂ

 

Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:

ATENŢIE! Candidaţii care au revenit din străinătate în ultimele două săptămâni şi doresc să depună dosar fizic de înscriere, trebuie să prezinte o adeverinţă medicală din care să rezulte că nu au fost diagnosticaţi cu COVID-19, datată cu cel mult patru zile înainte de prezentarea la înscriere, redactată în limba română, în conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerul Sănătăţii nr.841/19.05.2020!

-Declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate, descarcă aici, fisier doc, care va fi completată doar de către candidaţii care depun dosar fizic de înscriere, precum şi de către candidaţii admişi care îşi confirmă locul;

-Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la o altă facultate / universitate, va depune copii  după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;

-Cartea de identitate, în copie xerox, însoţită de original (pentru confruntare);

-Certificatul de naştere, în copie xerox, însoţit de original (pentru confruntare);

-Certificatul de căsătorie, în copie xerox, însoţit de original (pentru confruntare), numai pentru candidatele căsătorite;

-Două fotografii color, tip carte de identitate;

-Adeverinţa medicală tip, eliberată  în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice şi care sunt acestea);

-Fişa tip de înscriere, solicitată de la comisia de admitere si completată în ziua înscrierii;

-Absolvenţii de liceu din promoţii anterioare anului 2020 vor adăuga la dosarul de înscriere o declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte dacă au mai urmat sau nu cursuri în regim de finanţare de la bugetul de stat la o instituţie de învăţământ superior, precum şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă;

 -Candidaţii licentiaţi vor prezenta diploma de bacalaureat, foaia matricolă din liceu, diploma de licenţă şi foaia matricolă, toate în original. De asemenea, vor prezenta şi o adeverinţă cu numărul semestrelor finanţate şi cu numărul semestrelor în care au beneficiat de bursă; 

-Candidaţii cetăţeni români (cu domiciliul în România), precum şi pentru cetăţenii statelor membre ale UE, SEE şi CE care au obţinut diploma de bacalaureat şi/sau diploma de licenţă în străinătate, vor depune două dosare: unul pentru înscriere şi unul pentru echivalarea studiilor. Vezi aici http://www.chem.uaic.ro/ro/admitere/acte-echivalare-studii.html

Se achită o singură taxă de înscriere, de 150 lei, indiferent de numărul opţiunilor de admitere, la orice filială B.R.D. din ţară, conform precizărilor de mai jos: 

-Contul IBAN al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi:

RO 68 BRDE 240SV89534452400

-Cod taxă de admitere: 28

-Facultatea de Chimie, cod facultate: 1211

-Forma de învăţământ: licenţă zi, cod 01

Chitanţa se va depune în original, la dosarul de înscriere!!!

 Taxa de înscriere nu se restituie!

ATENŢIE!

CATEGORII DE CANDIDAŢI SCUTIŢI DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE, descărcaţi aici

 
Prima pagină > ADMITERE 2020 > Acte necesare ... |